වසර 140ක් නිදන සුරංගනාවීයෙක් හමුවෙයි

සුරඟන කතා මගින් අඹ ඇටයක් සිරවී නිදි කුමරිය ගැන අසා තිබුනත් ඇත්තටම එවැනි දෙයක් සිදුවේද යන්න හිතාගත නොහැකි කරුණක්. අවුරුදු 140 ක් ගතව තිබුනත් ඉතාමත් සුරක්ෂිතව මිනි පෙට්ටියක් තුල සුරක්ෂිතව සිටිනා පුංචි සුරංගනාවියක් වන් දැරියක් ඇමෙරිකාවේ කැලිෆෝනියා ප්‍රාන්තයෙන් වාර්තා වෙනවා. මෙම සිඟිත්තාගේ මල සිරුර ඉතාමත් සුරක්ෂිතව පැවතීම සියලු දෙනාම මවිතයට පත් කරවන කරුණක්. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.සුරඟන කතා මගින් අඹ ඇටයක් සිරවී නිදි කුමරිය ගැන අසා තිබුනත් ඇත්තටම එවැනි දෙයක් සිදුවේද යන්න හිතාගත නොහැකි කරුණක්.