2017 ජුනි මස 29 වන බ්‍රහස්පතින්දා ඔබේ ලග්නයට කොහොමද

ප්‍රවීණ ජෝතිශ්‍යවේදී රුක්ෂාන් ජයසේකර මහතා විසින් ගෙන එනු ලබන දවසේ ලග්න පලාපලයි මේ. 2017 ජුනි මස 29 වන බ්‍රහස්පතින්දා ඔබේ ලග්නයට කොහොමද ? යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.2017 ජුනි මස 29 වන බ්‍රහස්පතින්දා ඔබේ ලග්නයට කොහොමද