ඔබේ ලග්නයට කොහොමද 2017 ජුනි 06 වන අඟහරුවාදා

2017 ජුනි මස 06 වන අඟහරුවාදා ඔබේ ලග්නයට කොහොමද. ඉර උදාව පෙරවරු 5.53 ට. ඉර බැසීම පස්වරු 6.24 ට. රාහුකාලය දිවා කාලයට සහ රාත්‍රී කාලයට 02.53 සිට 04.22 දක්වා.  සුභ දිශාව නැගෙනහිර. මරු සිටින දිශාව බස්නාහිර. මේ ප්‍රවීන ජෝතිශ්‍යවේදී රුක්ෂාන් ජයසේකර මහතා විසින් ගෙන එනු ලබන ලග්න පලාපලයි. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.ඔබේ ලග්නයට කොහොමද 2017 ජුනි 06 වන අඟහරුවාදා