ඔබේ අතේ ඇඟිලිත් මෙහෙම නම් ඔබ සුවිශේෂියි

අනාදිමත් කාලයක සිට තමයි හස්ත රේඛා ශාස්ත්‍රය ඇසුරින් කෙනෙක්ගේ චරිත ලක්ෂණ, දියුණුව සහ බැඳීම් ගැන පවසන්නේ. ඉතින් විවිධ රටවල් වල ඊට අනුරුපිව මේ හස්ත රේඛා ශාස්ත්‍රය සහ දේහ ලක්ෂණ විද්‍යාව හසුරුවයි. ඉතින් විශ්වකර්ම අපි අද කියන්න යන්නේ අතේ ඇඟිලි වල ස්වරුපය ආශ්‍රයෙන් ඔබ කුමන වර්ගයට අයත් කෙනෙක්ද යන්නයි. කුඩා ඇඟිල්ලට සාපේක්ෂව මුදු පළඳින ඇඟිල්ලේ ප්‍රමාණය පහත වීඩියෝවේ දැක්වෙන පරිදි නම් ඔබත් සුවිශේෂී කෙනෙක්. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.විශ්වකර්ම අපි අද කියන්න යන්නේ අතේ ඇඟිලි වල ස්වරුපය ආශ්‍රයෙන් ඔබ කුමන වර්ගයට අයත් කෙනෙක්ද යන්නයි.