අද්භූත රහස් රැසක් සැඟව ගත් පෙට්ටිගල ගල් දොරටුව

කොත්මලේ ප්‍රදේශයේ අපූරු කන්දක් ඇත. මෙය ඉතා ගුප්ත කන්දකි. කන්දේ පහළ කොටස ජනාවාස වී ඇති අතර ඉහළ කොටසේ ඇත්තේ ලඳු කැලෑවකි. මෙම කන්දේ දිවියන්, වලසුන්, කුලූහරකුන් බහුලව වෙසෙන නිසා මෙම කන්දේ ඉහළ කොටසට මිනිසුන් යන්නේ අල්ප වශයෙනි. 1940 ගණන් වල මෙම කන්දෙන් විශාල කොටසක්‌ නාය වශයෙන් අඹතලාව යන ග්‍රාමය හරහා පහලට විත් ඇත. දීර්ඝ කාලයක්‌ තිස්‌සේ ඇද හැළුණු වර්ශාව හේතුවෙන් මෙය සිදුවූ බව බොහෝදෙනා පවසයි. එහෙත් කිහිපදෙනෙකු පැවසු අත්භූත කතාවක්‌ මෙහි තිබෙනවා. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.කොත්මලේ ප්‍රදේශයේ අපූරු කන්දක් ඇත. මෙය ඉතා ගුප්ත කන්දකි. කන්දේ පහළ කොටස ජනාවාස වී ඇති අතර ඉහළ කොටසේ ඇත්තේ ලඳු කැලෑවකි. මෙම කන්දේ දිවියන්, වලසුන්, කුලූහරකුන් බහුලව වෙසෙන නිසා මෙම කන්දේ ඉහළ කොටසට මිනිසුන් යන්නේ අල්ප වශයෙනි. 1940 ගණන් වල මෙම කන්දෙන් විශාල කොටසක්‌ නාය වශයෙන් අඹතලාව යන ග්‍රාමය හරහා පහලට විත් ඇත. දීර්ඝ කාලයක්‌ තිස්‌සේ ඇද හැළුණු වර්ශාව හේතුවෙන් මෙය සිදුවූ බව බොහෝදෙනා පවසයි. එහෙත් කිහිපදෙනෙකු පැවසු අත්භූත කතාවක්‌ මෙහි තිබෙනවා