යෝගී සුජිත් නිශාන්තයන්ගේ අනාවැකි ලංකාවම කම්පනය කරවමින් සත්‍ය වූ හැටි

ප්‍රවීණ ජෝතිශ්‍යවේදී සුජිත් නිශාන්ත යෝගිතුමා විශ්වකර්ම අපිත් සමග කල සම්මුඛ සාකච්චාවේදී මැයි මස මේ සිදු වූ ව්‍යසනය සහ ආපදාතත්වය පිලිබඳ මිට ඉහතදී අනාවැකි රැසක් අප සමග පලකලා. දේශපාලනික වශයෙන් ප්‍රශස්ත ආර්ථික රටාවක් බිහි කිරීමට මෙම ආණ්ඩුව අපොහොසත් වන බවත් ශිෂ්‍යයින් කම්කරුවන් සඟ වෙද ගුරු යනාදීන්ගේ උද්ගෝෂණ මාලාවක් මගින්  ආණ්ඩුව අරාජිකවන බව පෙන්වා දී තිබෙන අතර මේ ගංවතුර පිළිබඳවද ආන්දෝලනාත්මක අනාවැකිය අප සමග පැවසුවේ මෙසේයි. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.ප්‍රවීණ ජෝතිශ්‍යවේදී සුජිත් නිශාන්ත යෝගිතුමා විශ්වකර්ම අපිත් සමග කල සම්මුඛ සාකච්චාවේදී මැයි මස මේ සිදු වූ ව්‍යසනය සහ ආපදාතත්වය පිලිබඳ මිට ඉහතදී අනාවැකි රැසක් අප සමග පලකලා.