සමාජ ජාල වල ඇති මෙවැනි ජායා රූ වලට කවදාවත් රැවටෙන්න එපා

සමාජ ජාල වල ඇති ජායා රූප ඇත්තටම ඒ මිනිසුන්ගේ ස්වභාවයමද ? ඈතට ඇපල් ලඟට පැපොල් වගේ තිබුනොත් කොහොම හිටීද ? ඇත්තටම තමන්ගේ කැත වහගන්න තාක්ෂනය හරිම අපුරුවට සමත් වෙලා තිබෙනවා. දුරකථන වල විවිධ මෘදුකාංග වලින්ද අඩුවක් නැහැ. සෙල්ෆියක් ගහද්දි පවා බියුටි මෝඩ් සහිත ඔප්ෂන් වලට පිං සිද්ධ වෙන්න නළුවෙක් නිලියක් වගේ වෙන්නට දැන් ඕනෑම කෙනෙක්ට හැකියාව තියෙනවා. විශ්වකර්ම අපි මේ කියන්න යන්නේ එවැනි වෙනස්කම් වලට භාජනය කල ජායාරුප එකතුවක් පිළිබඳවයි. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.සමාජ ජාල වල ඇති ජායා රූප ඇත්තටම ඒ මිනිසුන්ගේ ස්වභාවයමද ? ඈතට ඇපල් ලඟට පැපොල් වගේ තිබුනොත් කොහොම හිටීද ? ඇත්තටම තමන්ගේ කැත වහගන්න තාක්ෂනය හරිම අපුරුවට සමත් වෙලා තිබෙනවා. මේ එවැනි ජායා රු පෙළක්.