හඬන දරුවාගේ සිතුවමේ සාපය ගෙවල් ඉබේ ගිනි ගත අභිරහස

පිරිමි දරුවාගේ සාපය අප්‍රාණික වුණත් ඇතැම් වස්‌තූන් මිනිසාට වාසනාව ගෙන දෙන බවත් තවත් විටෙක අවාසනාව ගෙන දෙන බවටත් විශ්වාසයන් පවතී. කඳුළු පිරි දෙනෙතින් යුක්‌ත වූ පිරිමි දරුවාගේ ජායාරූපයද ඒ අන්දමින් මහත් ආන්දෝලනයට පත් වුණ ඡායාරූපයක්‌. තම මව්පියන් ගිනි ජාලාවක දැවෙන දුටු මේ කුඩා පිරිමි දරුවා බියවී එතැනින් පලා ගියේ වෙන කිසිම දෙයක්‌ කරන්නට හැකියාව නොවුණ නිසයි. හදිසි තැති ගැන්මත් කම්පනයත් නිසා ඔහු ගොළු බිහිරි බවට පත් වුණා. නමුත් පුදුමය වුණේ දරුවා එතැනින් නික්‌ම යනවාත් සමගම ගින්දර ඉබේටම නිවි යැමයි. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.පිරිමි දරුවාගේ සාපය අප්‍රාණික වුණත් ඇතැම් වස්‌තූන් මිනිසාට වාසනාව ගෙන දෙන බවත් තවත් විටෙක අවාසනාව ගෙන දෙන බවටත් විශ්වාසයන් පවතී. කඳුළු පිරි දෙනෙතින් යුක්‌ත වූ පිරිමි දරුවාගේ ජායාරූපයද ඒ අන්දමින් මහත් ආන්දෝලනයට පත් වුණ ඡායාරූපයක්‌.