ලොව භයානකම ලිංගික ඉරියව් හතර මෙන්න - කවදාවත් මෙවැනි දේ කරන්න එපා

මිනිසුන් ලිංගිකව එක්වීමේදී විවිධ වූ ඉරියව් භාවිතා කරන බව නොරහසක්. දෙදෙනාගේම තෘප්තිය උදෙසා මෙය කරනවා විය හැක. එහෙත් මෙහි ඇති භයානක පති කඩ ඔබ නොදන්නවා විය හැකියි. ඉතින් විශ්වකර්ම අපි අද ඔයාලට කියන්න යන්නේ මෙවැනි අති භයානක ලිංගික ඉරියව් හතරක් පිළිබඳවයි.  ඉන්දියානා විශ්වවිද්‍යාලයේ පර්යේෂණ විද්‍යාඥයෙකු සහ මහා කතුවරයෙකු වන ඩේබි හර්බනික් පවසන පරිදි මෙන්න මේ වීඩියෝවේ දැක්වෙන ලිංගික ඉරියව් අති භයානක විය හැකිය. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.මිනිසුන් ලිංගිකව එක්වීමේදී විවිධ වූ ඉරියව් භාවිතා කරන බව නොරහසක්. දෙදෙනාගේම තෘප්තිය උදෙසා මෙය කරනවා විය හැක. එහෙත් මෙහි ඇති භයානක පති කඩ ඔබ නොදන්නවා විය හැකියි. ඉතින් විශ්වකර්ම අපි අද ඔයාලට කියන්න යන්නේ මෙවැනි අති භයානක ලිංගික ඉරියව් හතරක් පිළිබඳවයි.