2017 ජුනි 29 වන දින සිදු වන ප්‍රභල බුධ කුජ ග්‍රහ යුද්ධය ඔබට කොහොමද

2017 ජුනි මස 29 වන දින උදේ 1.22 ට ග්‍රහලොව තුල විශේෂ සිදුවීම් දෙකක් සිදුවෙනවා. ග්‍රහලොවේ සුකුමාලිය නැතිනම් සිකුරු ග්‍රහයා වෘෂභ රාශි ගත වීම සහ බුධ කුජ අතර සිදුවන යුධ වැදීම. මෙහි මුලික කරුණ නම් කුජ සහ බුධ ග්‍රහයා අතර සිදුවන ග්‍රහ යුද්ධය අපගේ ලග්නවලට බොහෝ දුරට වැදගත් වෙනවා. එයට හේතුව බුධ ග්‍රහයා ග්‍රහ යුද්ධ කිහිපයකින්ම ජයග්‍රහණය ලබා තිබීම විශේෂ කරුණක් ලෙස සලකන්න පුළුවන්. ජුනි මස 29 වන දින සිදුවන මෙම ග්‍රහ යුද්ධය භූමිපුත්‍ර කුජ ග්‍රහයා සහ බුද්ධියට අධිපති බුධ ග්‍රහයා අතර සිදුවීමෙන් බුධ ජයග්‍රහණය කරනවා. මෙම ග්‍රහ යුද්ධය ඔබේ ලග්නයක කෙසේ බලපායිද. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.2017 ජුනි මස 29 වන දින උදේ 1.22 ට ග්‍රහලොව තුල විශේෂ සිදුවීම් දෙකක් සිදුවෙනවා. ග්‍රහලොවේ සුකුමාලිය නැතිනම් සිකුරු ග්‍රහයා වෘෂභ රාශි ගත වීම සහ බුධ කුජ අතර සිදුවන යුධ වැදීම.