හයිකින් ගර්ල්ස් සමග උතුවන් කන්ද තරණයේ ත්‍රාසජනක අත්දැකීම

කොළඹ නුවර පාරේ යනකොට අනිවාර්යයෙන්ම මතක් වෙන කොනෙක් තමයි සුර සරදියෙල්. කෑගල්ලත් මාවනැල්ලත් අතරෙ තියෙන සරදියෙල් ගල නිසා ඔහු ගැන අහලා තියෙන ඕනම කෙනෙකුට සරදියෙල් ගේ වික්‍රම මතක් කරන්න පුලූවන්. 2017 ජුනි මස 11 වන ඉරු දින විශ්වකර්ම අපිද Hiking Girls කණ්ඩායම සමග කොටුවෙන් පිටත් වුයේ උතුවන් කන්ද තරණය සඳහාය. මේ අප ලැබූ එහි ත්‍රාසජනක අත්දැකීමය. යුටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.කොළඹ නුවර පාරේ යනකොට අනිවාර්යයෙන්ම මතක් වෙන කොනෙක් තමයි සුර සරදියෙල්. කෑගල්ලත් මාවනැල්ලත් අතරෙ තියෙන සරදියෙල් ගල නිසා ඔහු ගැන අහලා තියෙන ඕනම කෙනෙකුට සරදියෙල් ගේ වික්‍රම මතක් කරන්න පුලූවන්.