පෝෂණයෙන් පිරි පලතුරු ලොව රැජණ ස්ට්‍රෝබෙරි

‘ස්ට්‍රෝබෙරි’ දුටු පමණින් ම ඔබගේ රස නහර පිනා යනවාට කිසි ම සැකයක් නැහැ. රස වගේම තමයි, ඔබ නොදන්නා ගුණත් එහි පවතිනවා. රසවත් වගේම ගුණවත් ස්ට්‍රෝබෙරි ආහාරයට ගන්නවා නම්, ඔබට දිගුකාලීන ජීවිතයක් උරුම කරගන්නට පුළුවන්. ඒ, ස්ට්‍රෝබෙරිවල පවතින ප්‍රතිඔක්සිකාරක බව හා විටමින් සී අන්තර්ගතව ඇති නිසයි. කැනඩාවේ ටොරෙන්ටෝ නගරයේ විශේෂඥ වෛද්‍යවරයකු වන මැඩලෙයින් එඩ්වර්ඩ් පවසන්නේ, “ස්ට්‍රෝබෙරි යනු විටමින් සීවල විශිෂ්ටතම උල්පත බවයි.” යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.ස්ට්‍රෝබෙරි’ දුටු පමණින් ම ඔබගේ රස නහර පිනා යනවාට කිසි ම සැකයක් නැහැ. රස වගේම තමයි, ඔබ නොදන්නා ගුණත් එහි පවතිනවා. රසවත් වගේම ගුණවත් ස්ට්‍රෝබෙරි ආහාරයට ගන්නවා නම්, ඔබට දිගුකාලීන ජීවිතයක් උරුම කරගන්නට පුළුවන්.