හැමදාම ළුණු කොළ කෑවොත් හිතාගන්න බැරි පුදුම වෙනසක්

ආහාරවල රසය වැඩි කර ගැනීමට මෙන් ම, ආහාර සැරසීම සඳහා භාවිත වන එළවළුවක් ලෙස, ලූණු කොළ හැඳින්විය හැකි ය. ඉතා ගුණදායී ආහාරයක් වන මේවා, සාම්ප්‍රදායික චීන වෙදකම්වලදී ද භාවිත වේ. අඩු කැලරි ප්‍රමාණයක් හා වැඩි විටමින් ප්‍රමාණයක් අන්තර්ගත වන මෙහි,විටමින් ඒ , සී, බී2 හා කේ අඩංගු වේ. එමෙන් ම, කොපර්, පොස්පරස්, මැග්නීසියම්, පොටෑසියම්, ක්‍රෝමියම් හා මැංගනීස් වැනි ඛණිජ ද අන්තර්ගත ය. තන්තුවලින් සපිරි හෙයින්, මේවා ආහාරයට ගැනීමෙන් බොහෝ වාසි අත්කර ගත හැකි ය. යුටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.ආහාරවල රසය වැඩි කර ගැනීමට මෙන් ම, ආහාර සැරසීම සඳහා භාවිත වන එළවළුවක් ලෙස, ලූණු කොළ හැඳින්විය හැකි ය. ඉතා ගුණදායී ආහාරයක් වන මේවා, සාම්ප්‍රදායික චීන වෙදකම්වලදී ද භාවිත වේ.