සුජිත් නිශාන්තයන්ගේ ආන්දෝලනාත්මක නවතම අනාවැකිය

විශ්වකර්ම අපි මෙවරද සුජිත් නිශාන්ත යෝගිතුමා සමග සාකච්චාවකට එක්වූයේ ඔහුගේ පෙර අනාවැකි සියල්ලම පාහේ ටක්කෙටම හරිගිය නිසාවෙනි. මෙතුමා ඉදිරියේදී සිදුවන්නා වූ පෙරලි පිලිබඳ ආන්දෝලනාත්මක අනාවැකි රැසක් මෙවරද අප සමග හෙළිදරව් කළා. දේශපාලනික වශයෙන්ද, කාලගුකින දේශගුණික වශයෙන්ද ඇඟ කිලි පොලා යන අනාවැකි රැසක් විශ්වකර්ම අපත් සමග හෙළිදරව් කරා. පහත වීඩියෝවෙන් දැක්වෙන්නේ අපත් සමග කල ඒ පිළිසඳරයි. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.විශ්වකර්ම අපි මෙවරද සුජිත් නිශාන්ත යෝගිතුමා සමග සාකච්චාවකට එක්වූයේ ඔහුගේ පෙර අනාවැකි සියල්ලම පාහේ ටක්කෙටම හරිගිය නිසාවෙනි. මෙතුමා ඉදිරියේදී සිදුවන්නා වූ පෙරලි පිලිබඳ ආන්දෝලනාත්මක අනාවැකි රැසක් මෙවරද අප සමග හෙළිදරව් කළා.