දුක් විඳින මිනිසුන් ගීතයෙන් සුවපත් කරවන රැඩිකල් මෙහෙණිය

ටිබෙට් ජාතික මුර්ති ශිල්පියෙකුගේ දියණියක වූ ඇනී වොයින් ඩ්‍රොල්මා විශේෂයෙන්ම නාගරික ජනතාව අතර ප්‍රසිද්ධියට පත් වුයේ කිසිවෙකු විශ්වාස නොකරන අන්දමේ සිය ජිවිත කථාව ඇයම ලෝකයේ බොහෝ පුවත්පත් කලාවේදීන් හමුවෙහි අනාවරණය කල දශක දෙකක කාලය තුලදීය. ටිබෙට් ජාතික සරණාගත යුවලකගෙන් නේපාලයේදී උපත ලත් ඩ්‍රොල්මා බාලවියේ මෙහෙණියකගේ සිට ජාත්‍යන්තර තලයේ ගායිකාවක බවට පත් වීම සුරංගනා කතා මාලාවක ප්‍රස්තුතය වැනිය. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.ටිබෙට් ජාතික මුර්ති ශිල්පියෙකුගේ දියණියක වූ ඇනී වොයින් ඩ්‍රොල්මා විශේෂයෙන්ම නාගරික ජනතාව අතර ප්‍රසිද්ධියට පත් වුයේ කිසිවෙකු විශ්වාස නොකරන අන්දමේ සිය ජිවිත කථාව ඇයම ලෝකයේ බොහෝ පුවත්පත් කලාවේදීන් හමුවෙහි අනාවරණය කල දශක දෙකක කාලය තුලදීය.