සතියේ ලග්න පලාපල - සවිස්තරාත්මකව

ඔබට පසුගිය සතියට වඩා මෙම සතිය ශුභදායක බව ප්‍රවීණ ජෝතිශ්‍යවේදී රුක්ෂාන් ජයසේකර මහතා පවසයි. ගියසතියට වඩා මෙම සතිය ඔබට ඔබගේ වගකීම්, ඊට අමතරව ඔබට ලැබෙන දේවල් වැඩිවීමක් තමයි පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. ඒ නිසා ඔබගේ ලග්නයට කෙසේද ? අනාගතේ මේ සතිය තුල ඔබ කුමක්ද කල යුත්තේ කියල අපි ලග්නයෙන් ලග්නයට එන සතියේ කෙසේද ඔබට බලපාන්නේ කියා බලමු. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.ඔබට පසුගිය සතියට වඩා මෙම සතිය ශුභදායක බව ප්‍රවීණ ජෝතිශ්‍යවේදී රුක්ෂාන් ජයසේකර මහතා පවසයි.