අද දින සිදුවන ප්‍රභල සිකුරු මාරුව ඔබේ ලග්නයට බලපාන්නේ කෙසේද

ග්‍රහලොව මනමාලිය වන සිකුරු ග්‍රහයා අද දින 8.56 ට අස්විද නැකතෙන් සිදුවීමට නියමිතය. මෙම අද දින සිදුවන්නට නියමිත මෙම සිකුරු මාරුව ඔබට සුභ ඵල මෙන්ම අසුභ ඵලද ගෙන දෙනවා. සියලුම සුභ අසුභ තත්වයන් මෙම ග්‍රහමාරුව තුල සිදුවුවද ඔවේ උපන් ජන්මපත්‍රයට අනුව එය වෙනස්වීමේ ප්‍රභාලතාවයක් තිබෙනවා. මේ සිකුරු මාරුව පිලිබඳ ප්‍රවීන ජෝතිශ්‍යවේදී රුක්ෂාන් ජයසේකර මහතා විසින් ලග්නයෙන් ලග්නයට සවිස්තරාත්මක ගෙන පලාපලයි. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.ග්‍රහලොව මනමාලිය වන සිකුරු ග්‍රහයා අද දින 8.56 ට අස්විද නැකතෙන් සිදුවීමට නියමිතය.