ඉක්මනින් ශුක්‍රාණු යනවද ? මෙන්න නැවතිය හැකි ස්වභාවික ක්‍රමවේදයක්


බොහොමයක් තරුණයන් මුහුණදෙන ගැටලුවක් තමයි ලිංගිකව එක්විමකදී ක්ෂණිකව ශුක්‍රානු මෝචනය වීම. ඉතින් මෙන්න මේ හේතුව නිසාම එයාල මානසිකව කඩා වැටීම් වලට ලක් වෙනවා මෙන්ම එයාලගේ ලිංගික මෙන්ම පවුල් දිවියද අවුලෙන් අවුලට පත් වන බව නොරහසක්. නමුත් වෛද්‍ය මතය අනුව නම් මෙය සාමාන්‍ය කරුණක්. ඕනෑම කෙනෙකු පළමු ලිංගික එකතුවිමකදී මෙසේ ක්ෂණික මෝචනය සාමාන්‍ය දෙයක් බව පර්යේෂකයන් පවසනවා. මේ සඳහා කුමන කරුණු බලපානේද යන්න සහ මේ සඳහා ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග සහ ස්වභාවික ක්‍රමවේදයන් මොනවාද කියල තමයි විශ්වකර්ම අපි අද ඔයාලට කියන්න යන්නේ. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.බොහොමයක් තරුණයන් මුහුණදෙන ගැටලුවක් තමයි ලිංගිකව එක්විමකදී ක්ෂණිකව ශුක්‍රානු මෝචනය වීම. ඉතින් මෙන්න මේ හේතුව නිසාම එයාල මානසිකව කඩා වැටීම් වලට ලක් වෙනවා මෙන්ම එයාලගේ ලිංගික මෙන්ම පවුල් දිවියද අවුලෙන් අවුලට පත් වන බව නොරහසක්.