හිසකෙස් කළු කරන නික

අඩි 10 ක් පමණ උසට වැඩෙන අතු බෙදී යන නික ශාකය ලංකාවේ ඕනෑම ප්‍රදේශයක වැවෙන අතර බහුලව වැවෙන්නේ වියළි කලාපයේය. මේ ශාකයට හිර එළිය අත්‍යවශ්‍යය. නික ඖෂධීය ශාකයකි. කොළ, මුල්, පොතු, මල්, ඖෂධ ලෙස භාවිතා කරයි. ආයුර්වේද වෙදකමෙහිත් පාරම්පරික වෙදකමෙහිත් ඉතා අගනා ඔසුවක්‌ ලෙස නික ශාකය හඳුන්වයි. ශරීරගත සියලුම රෝග උදෙසා මේ නික දළු බොහෝ දුරට උපයෝගි කර ගනී. මෙහි අගය දන්නේ ඉතා ස්‌වල්ප දෙනකි. ලංකාවේ සියලුම ප්‍රදේශවල මෙම පැළැටිය ඉතා සරු ලෙස වැඩේ. ඉන් වැඩිදුරට හිතකර වනුයේ වියළි ප්‍රදේශය. ඉතින් විශ්වකර්ම අපි අද කතා කරන්න යන්නේ විවිධ රෝගවලට නික කොළ භාවිතා කරන අන්දම ගැනයි. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.ආයුර්වේද වෙදකමෙහිත් පාරම්පරික වෙදකමෙහිත් ඉතා අගනා ඔසුවක්‌ ලෙස නික ශාකය හඳුන්වයි. ශරීරගත සියලුම රෝග උදෙසා මේ නික දළු බොහෝ දුරට උපයෝගි කර ගනී.