මෙතෙක් නොදුටු අභිරහස් ජීවියෙක් ඉන්දුනීසියාවෙන්

මෙතෙක් කිසිවෙකු දැකල නැති අභිරහස් යෝධ ජීවියෙක් ඉන්දුනීසියානු වෙරළට ගොඩ ගසා තිබෙනවා. මේ ජීවියා දිගින් මීටර් 15 ක් පමණ වන අතර මේ ජීවියා කුමන වර්ගයේ සත්වයෙකුද යන්න තවමත් හඳුනා ගත නොහැකි බව දෙස් විදෙස් මාධ්‍ය පවසනවා. ඉතා අධික සෙවල ගතියකින් යුතු වන මේ යෝධ අභිරහස් සත්වයා මිය ගොස් දින තුනක් පමණ වන බවද පැවසෙයි. ඒ වගේම බැලූ බැල්මට යෝධ බුවල්ලෙකු ලෙසිනුත් දිස් වන මේ සත්වයා පිලිබඳ පර්යේෂකයන්ව පවා කම්පනයට පත් කරවන සුළු බව විදෙස් මාධ්‍යය තව දුරටත් පවසනවා. ඉතින් මේ පෘථිවිය තුල කොතෙකුත් හඳුනා නොගත් ජීවින් ඇද්ද ? මිත්‍යා ලෙස බැහැර කල ජීවින් පවා මිනිස් ඇසට නොගැටී ජිවත් වනු ඇද්ද ? මේ සියල්ල විමසුම් ඇසින් බැලීමට ඔබට භාරයි.මෙතෙක් කිසිවෙකු දැකල නැති අභිරහස් යෝධ ජීවියෙක් ඉන්දුනීසියානු වෙරළට ගොඩ ගසා තිබෙනවා. මේ ජීවියා දිගින් මීටර් 15 ක් පමණ වන අතර මේ ජීවියා කුමන වර්ගයේ සත්වයෙකුද යන්න තවමත් හඳුනා ගත නොහැකි බව දෙස් විදෙස් මාධ්‍ය පවසනවා.