මේ පළතුර විනාඩි කිහිපයකින් පිළිකා නසනවා

මේ පුවත අන්තර්ජාලය හරහා මහත් උණුසුම් අන්දමින් පැතිර ගියේ පිළිකාවෙන් පෙලෙන රෝගීන්ට මහත් අස්වැසිල්ලක් ලබා දෙමින්. ඇත්තම කියතොත් පිළිකාවෙන් පෙලෙන මිලියනයක් ජනතාවට මේ පුවත ඔහුනට බලාපොරොත්තුවක් දුන්නා. විද්‍යාඥයන් විසින් සොයාගන්නා ලද මේ ප්‍රතිකාරය ඇත්තෙන්ම අහම්ඛෙන් සිදු වුවක්. මේ ශාඛ රසායනික ප්‍රතිඵලය ඉතාමත් විස්මය දනවන සුළුයි. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.පිළිකා රෝගීන්ට අස්වැසිල්ලක් වෙමින් ආන්දෝලනාත්මක පුවතක් වෙබ් අඩවි සමාජ ජාල හරහා පැතිරුනා. මේ ඒ පිලිබඳ පුවතයි.