2017 මැයි 14 සිදුවන රවී මාරුව ඔබේ ලග්නයට කොහොමද

ග්‍රහ ලොව රජු එහෙම නැතිනම් රාජ්‍යකාරක රවී ග්‍රහයා 2017 මැයි මස 14 වන දින රාත්‍රී 10.57 ට කැති නැකතින් සිදුවන වෘෂභාරාශි ගත වෙනවා. මේ වෘෂභ රාශිගත වීම වැදගත් වන්නේ රවී කියන ග්‍රහයා මෙවර පැමිණෙන්නේ සිකුරුට අයත් වෘෂභ රාශියට. මෙම සිකුරුට අයත් වෘෂභ රාශියට පැමිණීම තුල ඔබගේ ලග්නයට අනුව ඔබගේ ග්‍රහ චාරයට අනුව ඔබට තිබෙන සුභ සහ අසුභ තත්වයන් කෙසේද කියා ලග්නයෙන් ලග්නයට සලකා බලමු. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
ග්‍රහ ලොව රජු එහෙම නැතිනම් රාජ්‍යකාරක රවී ග්‍රහයා 2017 මැයි මස 14 වන දින රාත්‍රී 10.57 ට කැති නැකතින් සිදුවන වෘෂභාරාශි ගත වෙනවා.