සුදුළුනු බිකක් කොට්ටය යටින් තබා නිදන්න

අනාදිමත් කාලයක සිට අපගේ මුතුන් මිත්තන් සුදුළුනු ඖෂධයක් වශයෙන්ද ආහාර රසකාරකයක් වශයෙන්ද භාවිතා කරා. ආයුර්වේද වෛද්‍ය විද්‍යාවේදී පවා නැතිවම බැරි දෙයක් තමයි සුදුළුනු කියන්නේ. එනම් සුදුළුනු වල ගුණ නම් එකපිටුවකින් කියා නිමකරන්නට බැරි දෙයක්. ඊජිප්තු පිරමිඩ සෑදු අතීතය දක්වා මේ සුදුළුනු වල ඉතිහාසය දිව යන්නක්. ඒ වගේම බටහිර ඈයන් හොල්මන් අවතාර වැනි අමනුෂ්‍ය දෝෂ නැතිකිරීමට මේ සුදුළුනු භාවිතා කරති. ඉතින් අද විශ්වකර්ම අපි කියන්න යන්නේ මිට හාත්පසින්ම වෙනස් කතාවක්. සුදුළුනු බිකක් කොට්ටය යටින් තබා නිදන්න. අදහාගත නොහැකි දෙයක් උදෑසන නැගිටින විට සිදු වේවි. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.අනාදිමත් කාලයක සිට අපගේ මුතුන් මිත්තන් සුදුළුනු ඖෂධයක් වශයෙන්ද ආහාර රසකාරකයක් වශයෙන්ද භාවිතා කරා. ආයුර්වේද වෛද්‍ය විද්‍යාවේදී පවා නැතිවම බැරි දෙයක් තමයි සුදුළුනු කියන්නේ.