රාවණා රජුන් සක්වල ජීවින් සිරකළ කළු දිය පොකුණේ අභිරහස

කළුදිය පොකුණ කි සැනින් මතක් වන්නේ මිහින්තලේය. මිහින්තලේ කි සැනින් මතක් වන්නේ මිහිඳු මහා රහතන් වහන්සේගේ ආගමනයයි. එහෙත් මේ අප දන්නා කථා පුවතයි. ඉනුත් වසර පන්දහසකට එපිට මෙහි අසිරිමත් කථා පුවත් රැසක් මැවෙයි. ඒ රාවණා රජ දවස කළුදිය පොකුණේ කල හපන්කම්ය. මෙහි එන ජන කතා එය තවත් තහවුරු කරවයි. සක්වල සමග සියළු සම්බන්ධකම් දැරූ බව එම පුරාවෘත වල සඳහන් වෙයි. අදටත් නාසා ආයතනය මගින් මෙහි පර්යේෂණ කරන අතර විසඳා ගත නොහැකි වී අභිරහස් ගොන්නකින් මෙය සමන්විතය. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.කළුදිය පොකුණ කි සැනින් මතක් වන්නේ මිහින්තලේය. මිහින්තලේ කි සැනින් මතක් වන්නේ මිහිඳු මහා රහතන් වහන්සේගේ ආගමනයයි. එහෙත් මේ අප දන්නා කථා පුවතයි. ඉනුත් වසර පන්දහසකට එපිට මෙහි අසිරිමත් කථා පුවත් රැසක් මැවෙයි.