ලෝකයක් කම්පනය කල බෝසත් දරුවා

අවුරුදු හතරක පහක ළමයෙකු විශිෂ්ඨ අන්දමකින් කථා කලොත් ඔබ විශ්වාස කරනවද ? විශ්වකර්ම අපි අද කියන්න යන්නේ එබඳු කථාවක්. ඇත්තටම මේ ළමයාට කවුරුන් හෝ උගන්වපු දෙයක් නම් නොවන බව මේක බලන ඔබට සහසුද්දෙන්ම වැටහේවි. බෝසත් ගුණැති මේ ළදරුවා කියපු දේ අසා මුළු ලෝකයක්ම කම්පනයට පත් උනා. ඒ වගේම මස් මාංශ වලට ඇබ්බැහි වූ බහුතරයක් මේ කථාව අසා පුදුම සහගත ලෙස ඉන් අත්මිදුනා. ඔයාලත් මේ චුටි බෝසත් දරුවාගේ මේ සංවේදී කථාව අසා ඔබේ හදවතට දැනෙන්නේ කුමක්ද කියල අපට කියන්න. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.අවුරුදු හතරක පහක ළමයෙකු විශිෂ්ඨ අන්දමකින් කථා කලොත් ඔබ විශ්වාස කරනවද ? විශ්වකර්ම අපි අද කියන්න යන්නේ එබඳු කථාවක්. ඇත්තටම මේ ළමයාට කවුරුන් හෝ උගන්වපු දෙයක් නම් නොවන බව මේක බලන ඔබට සහසුද්දෙන්ම වැටහේවි.