මැණික්දෙන කැලේදී මිරැන්ඩෝ ඔබේසේකර රාවණ රජුව සියැසින් දකියි

ආචාර්ය මිරැන්ඩෝ ඔබේසේකර කියන්නේ රාවණයන් පිලිබඳ සහසුද්දෙන්ම දන්නා කෙනෙක් බව නොරහසක්. ඔහු මේ පිලිබඳ දන්නේ කෙසේද යන්න ගැටළුව ඔහුගේ මේ සංවාදයෙන් හෙළිදරව් විය. මේ කතාවෙන් පැහැදිලි වන ගම්‍ය වන්නේ මිරැන්ඩෝ ඔබේසේකරයන්ව අප පිටසක්වල යැයි කියන්නා වූ ජීවින් විශේෂයක් විසින් පැහැරගෙන යාමක් පිළිබඳය. මැණික්දෙන කැලේදී ඔහුට හමු වූ අද්භූත ජීවින් කවරහුද ? ඔහු විසින් මේ කියන්නා වූ දෙයින්ම යමක් වටහා ගැනීම පහසු වේ යැයි සිතමි. යුටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.ආචාර්ය මිරැන්ඩෝ ඔබේසේකර කියන්නේ රාවණයන් පිලිබඳ සහසුද්දෙන්ම දන්නා කෙනෙක් බව නොරහසක්. ඔහු මේ පිලිබඳ දන්නේ කෙසේද යන්න ගැටළුව ඔහුගේ මේ සංවාදයෙන් හෙළිදරව් විය.