කතරගම බෝධියේ එක් අත්තක රන්පත් එන හාස්කම්

කතරගම ඇසළ පෙරහැර ආරම්භ වීමට දින 45 කට පෙර කපු සිටුවීම නම් පෞරාණික චාරිත්‍රයක් කතරගම මහා දේවාලයේ මිණි බැදි මණ්පයේ නියමිත ස්ථාන 02කකදී සිදු කරනු ලබයි. දින 45ක් ඉකුත් වූ පසු ඇසළ පෙරහැර ආරම්භ වේ. කප් සිටුවීම සමග පෞරාණික චාරිත්‍රයන්ද ඇරඹේ. යාපනයේ සිට පාද යාත්‍රාවෙන් කතරගම පුදබිම කරා පැමිණෙන බැතිමතුන් ගමන් ආරම්භ කිරීම, දේවාලවල නළලේ ගාන තින්නොරු නම් සුදු පාට කුඩු විශේෂය ලබා ගැනීම සදහා දෙවියන්ට භාරහාරවී තින්නෝරු ලැබෙන වල්ලිමලේ නම් ප්‍රදේශයේ කැනීම් ආරම්භ කිරීම, කතරගම අෂ්ඨළුල බෝධින් වහන්සේගේ එක් ස්ථානයක රන්වන් බෝපත් හට ගැනීම යනාදී සුචිශේෂී දේවල් සිදුවෙයි. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.කතරගම ඇසළ පෙරහැර ආරම්භ වීමට දින 45 කට පෙර කපු සිටුවීම නම් පෞරාණික චාරිත්‍රයක් කතරගම මහා දේවාලයේ මිණි බැදි මණ්පයේ නියමිත ස්ථාන 02කකදී සිදු කරනු ලබයි.