හැමදාම දෙළුම් ගෙඩියක් අනුභව කරන්න ප්‍රතිඵල ඔබව කම්පනය කරවයි

දෙළුම් කියන්නේ අනෙක් පලතුරුවලට වඩා රසයෙන් හා බාහිර පෙනුමෙන් වෙනස් පලතුරක්. මරණ මංචකයේ සිටින කෙනකුට මෙය අනර්ඝ ඖෂධයක්. ටිකක් විතර මිල ගණන් වැඩි වුණත්, එහි පවතින සුවිශේෂී ගුණ සමුදාය මිල පරදනවා. සායනික පෝෂණ අමෙරිකානු සඟරාවෙහි දෙළුම් ප්‍රතිඔක්සිකාරක ගුණය අතින් අනෙක් පලතුරුවලට වඩා ඉහළ ගුණයක් ඇති පලතුරක් බව දක්වා තිබෙනවා. අමෙරිකාවෙහි පෝෂණ විද්‍යාඥයන් කළ පර්යේෂණවලදී, කොලෙස්ට්‍රරෝල් වැළඳී ඇති රෝගීන්ට මෙය වඩාත් ගුණදායක බව සොයාගෙන තිබෙනවා. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.දෙළුම් කියන්නේ අනෙක් පලතුරුවලට වඩා රසයෙන් හා බාහිර පෙනුමෙන් වෙනස් පලතුරක්. මරණ මංචකයේ සිටින කෙනකුට මෙය අනර්ඝ ඖෂධයක්.