අදටත් රහසක් වූ එඬරු වල ඔබ නොදන්නා ගුණ

එඬරු හෙවත් එරඬු කියූ පමණින් අපට සිහිවන්නේ ආයුර්වේද ඖෂධයකි. එහෙත් ශාක පිළිබඳව පවත්වන ලද පරීක්ෂණවලට අනුව ලෝකයේ පවතින විෂ සහිත ශාක අතරට එඬරු ශාකයද අයත් බව ඔබ දැන සිටියාද? එඬරු විෂ වී මිය ගිය පුද්ගලයන් පිළිබඳව අසා නොතිබුණත් එඬරු බීජ 2 - 6 ප‍්‍රමාණයක් ශරීරගත වුවහොත් මරණය පවා ගෙන දිය හැකි බව පරීක්ණ වලින් හෙළි වී ඇත.බොහෝ විට එඬරු හෙවත් එරඬු ශාකය ගෙවතු වල පාරවල් අසළ බහුලව දැකිය හැකිය. තෙල් එඬරු (බෙහෙත් එඬරු), වැට එඬරු වශයෙන් එඬරු වර්ග දෙකක් දක්නට ලැබේ. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.එඬරු හෙවත් එරඬු කියූ පමණින් අපට සිහිවන්නේ ආයුර්වේද ඖෂධයකි. එහෙත් ශාක පිළිබඳව පවත්වන ලද පරීක්ෂණවලට අනුව ලෝකයේ පවතින විෂ සහිත ශාක අතරට එඬරු ශාකයද අයත් බව ඔබ දැන සිටියාද?