ස්වයංවින්දනය කලාම ඇඟ කෙට්ටු වෙනවද ?

තාරුණ්‍ය කියන දේ ඇත්තටම ලස්සන දෙයක්. ඒ තාරුණ්‍ය තුල රහස් නම් එමටය. ඉතින් මේ රහස් අතුරෙන් එදිනෙදා කතා කරන එදිනෙදා කතා නොකරන රහස් එමටයි. ඉතින් එදිනෙදා කතා නොකරන, ලැජ්ජාව නිසා යටපත් කරගෙන සිටින රහසක් තමයි ලිංගිකත්වය කියන්නේ. ඉතින් මේ අතුරිනුත් ස්වයංවින්දනය කියන්නේ බහුතරයක් හංගාගෙන සිටින රහසක්. ගැහැණු පිරිමි දෙපාර්ශ්වයම සියයට හැත්තෑවක් පමණ දෛනිකවත්, සියයට විසි දෙකක් අවස්තානුකුලවත් ස්වයං වින්දනයේ යෙදෙනවා. ඉතින් අපට මේක සමාජීය වපසරිය තුල රහසක් උනාට ලෝකයාට අනුව අසම්මතය යනුවෙන් මෙය අර්ථකථනය දී තිබෙනවා. ඉතින් මේ පිලිබඳ ඔබ නොදන්නා දේවල් රැසක් විශ්වකර්ම අපි ඔබ හමුවේ තබන්නට හිතුනා. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
තාරුණ්‍ය කියන දේ ඇත්තටම ලස්සන දෙයක්. ඒ තාරුණ්‍ය තුල රහස් නම් එමටය. ඉතින් මේ රහස් අතුරෙන් එදිනෙදා කතා කරන එදිනෙදා කතා නොකරන රහස් එමටයි.