තමන්ගේ පුතාව බිලි දී රාවණ නිධානය ගත් පොන්ත නැකැත්තා

කොත්මලේ විසූ පොන්න නැකැත්තා හෙවත් කොත්මලේ ගණිතයා කීර්ති ශ්‍රී රාජසිංහ (1747-1782) රජුගේ කාලය අවට ජීවත්වූ නක්‌ෂත්‍රයේ පරතෙරට ගිය උඩරට රාජ සභාවේ සේවය කළ නමක්‌ ගත් යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර ගුරුකම්කරුවෙකි. රාවණා රජුන්ගේ නිධානයක් ලංකාවේ තිබෙන බව දැනගත් මේ කැනත්කරුවා ලංකාවට අවුත් ලංකාවේ කාන්තාවක් සමග දීගගොස් ළමයෙක් හදා ඒ තම කුළුඳුල් දරුවා බිල්ලට දී ඒ නිධානය ගොඩගත් සංවේදී කතාවයි විශ්වකර්ම අපි අද ඔයාලට කියන්න යන්නේ. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.



රාවණා රජුන්ගේ නිධානයක් ලංකාවේ තිබෙන බව දැනගත් මේ කැනත්කරුවා ලංකාවට අවුත් ලංකාවේ කාන්තාවක් සමග දීගගොස් ළමයෙක් හදා ඒ තම කුළුඳුල් දරුවා බිල්ලට දී ඒ නිධානය ගොඩගත් සංවේදී කතාවයි විශ්වකර්ම අපි අද ඔයාලට කියන්න යන්නේ.