අනිත් අයගේ ආකර්ෂණය දිනා ගන්න උපක්‍රම 10 ක්

අනෙක් අය අතර සිත්ගන්නා සුළු අයෙක් වෙන්න මොනවද අපි කළ යුත්තේ? ඇත්තටම අනෙක් අය අතර සිත්ගන්නා සුළු අයෙක් වෙනවා කියන එකෙන් අදහස් වන්නේ මොකක්ද? එහෙම වෙන්න පුළුවන් ඔබ ඔබ ගැන සත්‍යය පිළිගෙන හොඳම “ඔබ” වීමෙන් පමණයි. ඔබ සිත්ගන්නා සුළුයි කියා ඔබ නොහිතුවත් ඔබ ලෝකයේ වඩාත්ම සිත්ගන්නා සුළු කෙනා  කියා හිතන කෙනෙක් මේ ලෝකයේ ඉන්න පුළුවන්. තාම ඔබට ඒ ගැන විශ්වාසයක් නැත්නම් මෙන්න අන් අය අතර කැපීපෙනෙන සිත්ගන්නා සුළු අයෙක් වෙන්නත්, බාහිරව ලස්සනට ඉන්නත්, අභ්‍යන්තරයෙන් සතුටෙන් ඉන්නත් උපක්‍රම කීපයක්. මෙන්න සිත්ගන්නා සුළු අයෙක් වෙන්න උපක්‍රම දහයක්! සමාජ ඉණිමගේ උඩට නගින්න අපි සූදානම් වන අතරේ අපි අසන ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙන්නත් සූදානම් වන්න. අපි ඔබෙන් අහන ප්‍රශ්නයට පිළිතුර මේ වීඩියෝ පටයේ කොතන හෝ සැඟවී තිබෙනවා. බය වෙන්න එපා, මේක රැවටීමක් නොවේ! යූටියුබයේ හොඳම චැනලය අප කියා ඔබ හිතනවා නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.අනෙක් අය අතර සිත්ගන්නා සුළු අයෙක් වෙන්න මොනවද අපි කළ යුත්තේ? ඇත්තටම අනෙක් අය අතර සිත්ගන්නා සුළු අයෙක් වෙනවා කියන එකෙන් අදහස් වන්නේ මොකක්ද? එහෙම වෙන්න පුළුවන් ඔබ ඔබ ගැන සත්‍යය පිළිගෙන හොඳම “ඔබ” වීමෙන් පමණයි.