වනසතුන් දෙමාපියන් වූ දරුවන් දහදෙනෙක්

ඔබ කවදාහෝ රඩ්යාඩ් කිප්ලිංගේ ජන්ගල් බුක් කතාව කියවල “මේක නම් කොහෙත්ම වෙන්න බැරි දෙයක්” කියල හිතල තියෙනවද? ඔව්, ගොඩක් දුරට ඔබ හරි. මොකද සත්තු එකිනෙකාට ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කතා කරගන්නේ නෑ නෙ. ඒ වුණත් මිනිස් දරුවෙක් වනසතුන් සමග ජීවත් වීමට සහ වනසතුන් විසින් හදා වඩා ගනු ලැබීමට ඇති අවස්ථාව ඔබ හිතනවට වඩා බොහොම වැඩියි. පුසන්, බල්ලන්, වඳුරන් වගේම එළුවන් වැනි සතුන්ද මිතුරු කරගෙන ජීවත් වූ මේ දරුවන් ගැන අසා ඔබ පුදුමයට පත් වෙනවා නිසැකයි. ඉතින් විශ්වකර්ම අපි අද ඔයාලට ගෙන එන්නේ වනසතුන් දෙමාපියන් වූ දරුවන් දහදෙනෙක් පිළිබඳවයි. අදහගන්න බැරි උනත් ලොවක්ම කම්පනයට පත් කරවූ සත්‍ය සිදුවීම් දහයකි මේ. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.මිනිස් දරුවෙක් වනසතුන් සමග ජීවත් වීමට සහ වනසතුන් විසින් හදා වඩා ගනු ලැබීමට ඇති අවස්ථාව ඔබ හිතනවට වඩා බොහොම වැඩියි. පුසන්, බල්ලන්, වඳුරන් වගේම එළුවන් වැනි සතුන්ද මිතුරු කරගෙන ජීවත් වූ මේ දරුවන් ගැන අසා ඔබ පුදුමයට පත් වෙනවා නිසැකයි.