සතියේ ලග්න පලාපල - 2017 අප්‍රේල් 10 සිට16 දක්වා

මේෂ – වෙහෙස ඇති ගමන් යාමට සිදුවේ

වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු කරගෙන යාමේදී යම් යම් බාධා අවහිරතා ඉස්මතු වුවද ස්වකීය උත්සාහය සහ කැපවීම තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක්ද උදා කරනු ඇත. වෘත්තීය සහ රාජකාරී වශයෙන් වෙහෙස ඇති ගමන් යාමට සිදුවේ. ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් අයහපත් නැත. විවිධ ක්ෂේත්‍රයන්ට යොමු වීම තුළ ලාභ ප්‍රයෝජන අත්පත් වේ. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල යෙදී සිටින අයට ශුභයි. ගෙදරදොර කටයුතුවලදී තරමක් කල්පනාකාරී විය යුතුයි. නොඑසේ නම් සමගිය සාමයට බාධා අවහිරතා එල්ල විය හැකි බැවිනි.

දරුවන්ගේ කටයුතු යහපත් වේ. අධ්‍යාපන අංශවල නියුක්ත අයට ශුභදායක වේ. ස්වකීය උත්සාහය තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබනු ඇත.
ජය වර්ණය: රෝස ජය අංකය: 09

වෘෂභ – බාධා

ආර්ථික සහ මූල්‍යමය කටයුතුවලදී ඔබ බලා‍පොරොත්තු වන තරමට සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීම අසීරු වේ. විටෙක මුදල් ලැබිම් මාර්ග එතරම් පැහැදිලි නොවේ. ආදායම් ලැබුනද වියදම් පක්ෂය ඉහළ යනු ඇත. මිල මුදල් සම්බන්ධයෙන් කල්පනාකාරී වන්න. වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතුවලදී අන්‍යයන්ගේ සහයෝගය ඔබ බලා‍පොරොත්තු වන තරමට නොලැබි යයි. එම නිසා තමාගේ කටයුතුවල අවුල් සහගත තත්ත්වයක් උදා කළ හැකි බැවින් කල්පනාකාරී වන්න. ගෙදරදොර කටයුතුවලදී ඉවසීමෙන් ද බුද්ධිමත්වද ක්‍රියා කළ යුතුය. දරුවන්ගේ කටයුතුවල කිසියම් සාර්ථක බවක් ලබයි. අධ්‍යාපන කටයුතුවලදී ඔබට අලුත් විෂයයන් ඉගෙනීමට ලැබේ. තමාගේ ශරීර සෞඛ්‍යය ගැන ප්‍රවේශම් විය යුතුයි.

ජය වර්ණය: නිල් ජය අංකය: 06

මිථුන – ලාභ ලැබේ

වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු කරගෙන යාමේදී බාධා අවහිරතා ඉස්මතු කළත් ස්වකීය උත්සාහය තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබා ගත හැක. අන්‍යයන්ගේ සහයෝගය ලැබිම නිසා තමාගේ කටයුතු ලෙහෙසියෙන්ද, පහසුවෙන්ද ඉටු කරගත හැක. ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් වුවද වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල යෙදි සිටින අයට විවිධ අංශයන් තුළ ආර්ථික වාසි ලාබ ලැබේ. ගෙදරදොර කටයුතු යුගදිවිය සම්බන්ධ කටයුතු කර ගෙන යාමේදී සමගිය සාමයට එතරම් බාධා එල්ල නොවේ. දරුවන්ගේ කටයුතු අයහපත් නොවේ. අධ්‍යාපන කටයුතුවල යෙදෙන අයට ස්වකීය උත්සාහය තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලැබේ. ආගමික සහ සමාජීය අංශයන්ට නැඹුරු වී තමාගේ අදහස් සපල කර ගත හැක.

ජය වර්ණය: කොළ ජය අංකය: 05

කටක – මිශ්‍ර පලයි

වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා ක්ෂේත්‍රයෙහිදී විටින් විට අවහිරතා බාධා ප්‍රමාදතා ඉස්මතු විය හැකි බැවින් තරමක් බුද්ධිමත් විය යුතුයි. අන්‍යයන්ගේ සහයෝගය ඔබ බලා‍පොරොත්තු වන තරමට නොලැබි යයි. උසස් නිලධාරීන් සමග කටයුතු කිරීමේදී බුද්ධිමත්වද, විමසිලිමත්වද ක්‍රියා කළ යුතුයි. ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් එතරම්ම අයහපත් නැත.

විවිධ අංශයන්ට යොමුවී ආදායම් මාර්ග පුළුල් කර ගත හැක. ගෙදරදොර සහ යුගදිවිය සම්බන්ධ කටයුතු කරගෙන යාමේදී ඉවසීමෙන්ද බුද්ධිමත්වද ක්‍රියා කළ යුතුයි.

නොඑසේනම් සමගියට බාධා ඇති විය හැක. දරුවන්ගේ කටයුතු උදෙසා කාලයත් ධනයත්, ශ්‍රමයත් වැයවේ. දුර බැහැර ගමන් බිමන් යෙදේ.

ජය වර්ණය: ක්‍රීම් පාට ජය අංකය: 02

සිංහ – දියුණුවක් ලැබේ

ආර්ථික සහ මූල්‍යමය කටයුතුවලදී වෙනදාට වඩා තරමක් වාසිසහගත තත්ත්වයක් ගෙනදේ. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල යෙදී සිටින අයට ශුභදායකයි. ලාභ ප්‍රයෝජන අත්පත් වන අතර දියුණුවක් ගෙනදේ. වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු කරගෙන යාමේදී සුළු සුළු බාධා අවහිරතා ඉස්මතු වුවද ස්වකීය උත්සාහය සහ කැපවීම තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් ලැබිය හැක. ගෙදෙරදොර කටයුතු යුගදිවිය සම්බන්ධ කටයුතුවලදී තරමක් බුද්ධිමත්ව ක්‍රියා කළ යුතුයි. නැතිනම් සාමයට සමගියට බාධා වනු ඇත. දරුවන්ගේ කටයුතු ගැන සැලකිලිමත් විය යුතුයි. අධ්‍යාපන කටයුතුවල යෙදී සිටින අයට ස්වකීය උත්සාහය සහ කැපවීම තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් ලැබිය හැක. දුරබැහැර ගමන් බිමන් යෙදේ.

ජය වර්ණය: රතු පාට ජය අංකය: 01

කන්‍යා – ශුභපල

වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු කරගෙන යාමේදී අන්‍යයන්ගේ ආධාරය උපකාරය ලැබිම තුළ තමාගේ කටයුතු සාර්ථක වනු ඇත. ලෙහෙසියෙන්ද පහසුවෙන්ද ඉටුවනු ඇත. ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් ශුභදායකයි. විවිධ ක්ෂේත්‍රයන්ට යොමුවීම තුළ ආර්ථික වාසි ගෙනදේ. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල යෙදී සිටින අයට වාසි ගෙනදේ. ශුභදායක ප්‍රතිඵල උදාකරයි. විවිධ ක්ෂේත්‍රයන් තුළින් ආදායම් ලබයි. ගෙදරදොර කටයුතු යහපත්ය. සමගිය සාමයද සුරක්ෂිත වේ. දරුවන්ගේ කටයුතු යහපත්ය. අධ්‍යාපන අංශවල නියුක්ත අයට ස්වකිය උත්සාහය සහ කැපවීම තුළ සාර්ථක ප්‍රතිපලයක් උදා කරනු ඇත. ආගමික සහ සමාජීය අංශවලට වැඩි නැඹුරුවක් යොමුවන අතරම ඒ තුළින් සාර්ථක ලෙස සහනයක්ද සැනසීමක්ද උදා කරනු ඇත.

ජය වර්ණය: කොළ පාට ජය අංකය: 05

තුලා – මිශ්‍ර පලදායකයි

වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා ක්ෂේත්‍රයන්හිදී අන්‍යයන්ගේ ආධාරය උපකාරය ඔබ බලා‍පොරොත්තු වන ප්‍රමාණයට ඉටු නොවේ. එම නිසා විටින් විට නොයෙකුත් බාධා අවහිරතා ඉස්මතු වනු ඇත. ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් එතරම්ම බාධා එල්ල නොවේ. විවිධ ක්ෂේත්‍රයන්ට යොමුවීම තුළ ආර්ථික වාසි උදා කරනු ඇත. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල යෙදී සිටින අයට ශුභදායකයි. ගෙදරදොර කටයුතු යහපත්ය. සමගිය සාමයට බාධා එල්ල නොවේ. දරුවන්ගේ කටයුතු සාමාන්‍ය අන්දමට සිදු වේ. අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ නියුක්ත අයට ස්වකීය උත්සාහය සහ කැපවීම තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙනු ඇත. ආගමික සහ සමාජීය කටයුතුවලට වඩා නැඹුරුවක් යොමු වේ. විදේශීය සබඳතා යහපත්වේ.

ජය වර්ණය: නිල් ජය අංකය: 06

වෘශ්චික – දියුණුවක් ලබයි

ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් අයහපත් නොවේ. විවිධ ක්ෂේත්‍රයන්ට යොමුවීම තුළ ආර්ථික වාසි ලාභ ප්‍රයෝජනයන් ලබයි. තමාගේ වියදමට සරිලන ආදයම් ලබයි. වෙළඳ ව්‍යාපාරවල සිටින අයට වාසි ගෙනදේ. ලාභ ආයෝජන ලබයි. වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු යහපත්ය. අන්‍යයන්ගේ සහයෝගය ලැබිම තුළ තමාගේ කටයුතු පහසුවෙන් ඉටුවේ. ගෙදරදොර කටයුතු සාමාන්‍ය වේ. සමගිය සාමය සුරක්ෂිත වේ. දරුවන්ගේ කටයුතු උදෙසා කාලයත් ධනයත් ශ්‍රමයත් වැයවේ. අධ්‍යාපන අංශවල නියුක්ත අයට අලුත් විෂයයන් ඉගෙනීමට අවස්ථාව සැලසේ. අධ්‍යාපන අංශවල නියුක්ත අයට අලුත් විෂයන් ඉගෙනීමට අවස්ථාව සැලසේ. උත්සාහය සහ කැපවීම තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබයි. තමාගේ ශරීර සෞඛ්‍යය ගැන තරමක් ප්‍රවේශම් විය යුතුයි. ගමන්බිමන්වලදී ප්‍රවේශම් වන්න.

ජය වර්ණය: රතු ජය අංකය: 09

ධනු – සමපලයි

වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු කරගෙන යාමේදී විටින් විට බාධා අවහිරතා ඉස්මතු කරයි. ස්වකීය උත්සාහය සහ කැපවීම තුළ කිසියම් මට්ටමක සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබනු ඇත. ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් ශුභදායකයි. විවිධ ක්ෂේත්‍රයන්ට යොමුවීම තුළ ආර්ථික වාසි උදාකර ගත හැක. ගෙදරදොර කටයුතු මෙන්ම යුගදිවිය සම්බන්ධ කටයුතුවලදී තරමක් කල්පානාකාරී විය යුතුයි. දරුවන්ගේ කටයුතු උදෙසා වෙහෙස මහන්සිවීමට සිදු වේ. අධ්‍යාපන කටයුතුවල යෙදී සිටින අයට යහපත් වේ. අලුත් විෂයයන් ඉගෙනීමට අවස්ථාව සැලසේ. ගමන් බිමන් අධික විය හැක. තමාගේ ශරීර සෞඛ්‍යය ගැන තරම්ක ප්‍රවේශම් විය යුතුයි. ශරීරයට විඩාවක් දැනෙනු ඇත.

ජය වර්ණය: රන්වන් ජය අංකය: 03

මකර – කල්පනාකාරී වන්න

වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂ කටයුතු කරගෙන යාමේදී විටින් විට බාධා අවහිරතා ඉස්මතු විය හැකි නිසා කල්පනාකාරීවද බුද්ධිමත්වද ක්‍රියා කළ යුතුයි. නොඑසේ නම් ආකූලතා ඉස්මතු විය හැක. ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් එතරම් අපහසුතා ඇති නොවේ. විවිධ අංශයන්ට යොමුවීම තුළ ආර්ථික වාසි උදාකරගනු ඇත. ගෙදෙරදොර කටයුතු මෙන්ම යුග දිවිය සම්බන්ධ කටයුතුවලදී අහිතකර තත්ත්වයක් උදා නොවේ. සමගිය සාමයට බාධා එල්ල නොවේ. අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයන්හි නියුක්ත අයට අලුත් විෂයයන් ඉගෙන ගැනීමට අවස්ථාව උදා වේ. දරුවන්ගේ කටයුතු සාමාන්‍ය වේ. තමාගේ ශරීර සෞඛ්‍යය ගැන අවධියෙන් සිටිය යුතුය. සංකීර්ණ රෝගාදියට ඉඩ මතු කළ හැකි බැවිනි.

ජය වර්ණය: නිල් ජය අංකය: 06

කුම්භ- විදේශ ගමන්

ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් ශුභදායකයි. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල යෙදී සිටින අයට යහපත්ය. ලාභ ප්‍රයෝජන අත්පත් වේ. මිල මුදල් ලැබිම අතින් ශුභයි. වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතුවලදී සුළු සුළු බාධා අවහිරතා ඉස්මතු වුවද ස්වකීය උත්සාහය සහ කැපවීම තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් ලබයි. විදේශීය සම්බන්ධතා මත කරන කටයුතු සාර්ථක වේ. විදේශ ගමන්බ බිමන්වලට ඉඩ සැලසේ. ගෙදරදොර කටයුතු, යුග දිවිය සම්බන්ධ කටයුතු යහපත්ය. සමගිය සාමයට බාධා අවහිරතා එල්ල නොවේ. දරුවන්ගේ කටයුතු යහපත්ය. අධ්‍යාපන අංශවල යෙදී සිටින අයට යම් යම් විෂයයන් සම්බන්ධයෙන් පර්යේෂණ කිරීමේ අවස්ථාව සැලසේ. දුරබැහැර ගමන් යෙදේ.

ජය වර්ණය: නිල් ජය අංකය: 08

මීන – සමපලදායකයි

වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු කරගෙන යාමේදී උසස් නිලධාරීන් සමග කටයුතු කිරීමේද තරමක් කල්පනාකාරී විය යුතුයි. නොඑසේ නම් ආකූලතා ව්‍යාකූලතා ඉස්මතු විය හැකි බැවිනි. ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් ශුභදායක වේ. තමන්ගේ වියදමට සරිලන ආදායමක් ලබා ගනී. ගෙදරදොර කටයුතුවලදී ද, යුගදිවිය සම්බන්ධයෙන්ද තරමක් ඉවසිලිවන්තව බුද්ධිමත්ව ක්‍රියා කළ යුතුයි. නොඑසේ නම් ආකූලතා පැණනැගිය හැකි බැවිනි. දරුවන්ගේ කටයුතු උදෙසා කාලයත් ධනයත් ශ්‍රමයත් වැයවේ. අධ්‍යාපන අංශයේ යෙදී සිටින අයට ස්වකීය උත්සාහය සහ කැපවීම තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබයි. ආගමික සහ සමාජීය අංශයේ කටයුතුවල නියුක්ත වීම තුළ සහනයක් ලබයි. සෞඛ්‍යය ගැන ප්‍රවේශම් වන්න.

ජය වර්ණය: රන්වන් ජය අංකය: 03

 ප්‍රවීණ ‍ජ්‍යොතිෂවේදී ජී.ඇම්. ගුණපාල
රිවිර


සතියේ ලග්න පලාපල - අප්‍රේල් 10 සිට16 දක්වා