ශනි ආපස්සට - රටේ කැළඹිලි සහ පෙරළිලි

දැනට ධනු රාශිය තුල චලිත වන ශනි ග්‍රහයා 2017 වසරෙහි අප්‍රේල් 6 වැනිදා පෙ.ව. 10.37 ට වක්‍ර චලිතයකට පිවිසෙයි. මෙසේ වක්‍ර චලිතයකට පිවිසෙන ශනි ග්‍රහයා 2017 වසරෙහි ජුලි 20 වැනිදා ප.ව. 6.01 ට තම වක්‍ර චලිතය තුලම වෘශ්වික රාශියට පිවිසෙන අතර අගොස්තු 25 වැනිදා ප.ව. 5.40 වන තෙක් තම වක්‍ර චලිතය පවත්වාගෙන යයි.

මෙම ග්‍රහ චලිතයෙහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස අප්‍රේල් 6 ආශ්‍රිත දිනවල සහ අප්‍රේල් 6 වන දායින් පසුව එළඹෙන දින 3 තුල ස්වභාවධර්මයේ කැළඹිලි වලට ඉඩ ඇති අතර මහා මුහුදෙහි ප්‍රභල භූමිකම්පා ඇති වීමට, මුහුද රළු වීමට ඉඩකඩ ඇත.

තවද මෙම ග්‍රහ ගොචාරයේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස අප්‍රේල් 6 ආශ්‍රිත දිනවල කිසියම් අවිනිච්චිත සිදුවීමක් අද්භූත සිදුවීමක් පෙන්නුම් කරන අතර අප්‍රේල් 6 වැනිදායින් පසුව එළඹෙන සති 2 තුල ජාල විපත් ඇති වීමටද ඉඩ කඩ ඇති බව පෙනේ. එමෙන්ම මේ ආකාරයට ශනි වක්‍ර වීම හේතුවෙන් අප්‍රේල් 6 වැනිදායින් පසුව එළඹෙන දින කිහිපය තුල කම්කරු උද්ගෝෂණ, වැඩ වර්ජන සහ වෙනත් විරෝධතාවල වැඩිවීමක් පෙන්නුම් කෙරේ.

මිට අමතර ලෙස අප්‍රේල් 6 වැනිදායින් පසුව එළඹෙන දින කිහිපය තුල දේශපාලන ක්ෂේත්‍රයද පෙර නොවී විරු ලෙස උණුසුම් විය හැකි බව පෙනේ. එනම් සුවිශේෂී අමාත්‍යාංශවලට අදාළ තනතුරු මාරුවීම්වලට පවා ඉඩකඩ ඇති ග්‍රහ පිහිටීමකි.

මිට අමතර ලෙස ශනි ග්‍රහයාගේ මෙම වක්‍ර චලිතය හේතුවෙන් අප්‍රේල් 6 ආශ්‍රිත දිනවල වෘෂභ ලග්න හිමියන්ට සහ ධනු ලග්න හිමියන්ට කිසියම් අලුත් සිදුවීමක් සිදුවීමට හෝ අසම්පුර්ණ ව පැවති කටයුත්තක් සම්පුර්ණ වීමට ඉඩකඩ පවතින බව පෙනේ. මෙම ශනි ග්‍රහයාගේ වක්‍ර වීම හේතුවෙන් අප්‍රේල් 6 ආශ්‍රිත දිනවල වෘශ්වික ලග්න හිමියන්ට සහ මකර ලග්න හිමියන්ට තරමක් දුරකට හෝ සුවිශේෂී සිදුවීම්වලට ඉඩකඩ පවතින බව පෙනේ.

පාරින්ද්‍ර සුගතදාස 
රවිර


දැනට ධනු රාශිය තුල චලිත වන ශනි ග්‍රහයා 2017 වසරෙහි අප්‍රේල් 6 වැනිදා පෙ.ව. 10.37 ට වක්‍ර චලිතයකට පිවිසෙයි. මෙසේ වක්‍ර චලිතයකට පිවිසෙන ශනි ග්‍රහයා 2017 වසරෙහි ජුලි 20 වැනිදා ප.ව. 6.01 ට තම වක්‍ර චලිතය තුලම වෘශ්වික රාශියට පිවිසෙන අතර අගොස්තු 25 වැනිදා ප.ව. 5.40 වන තෙක් තම වක්‍ර චලිතය පවත්වාගෙන යයි.