රිටිගල අංගම් ශිල්පයට උපත දුන් මහසෝන් යක්ෂයා කවුරුන්ද?

වසර 30000ක පමණ දීර්ඝ ඉතිහාසයක් ඇතැයි සැලකෙන හෙළ අංගම් සටන් කලාවේ ස්වර්ණමය යුගය ලෙස සැලකෙන්නේ රාවණ රජුගේ සමයයි. ඉන්පසු ලාංකීය ඉතිහාසයේ අංගම් සටන් කලාව හා බැඳි ප්‍රභලම නාමයක් වෙතොත් ඒ ‘‘රිටිගල ජයසේන“ නම් යක්ෂ සේනාධිපතියාගේ නාමයයි.  දුටු ගැමුණු යුද්ධයේදී අතිශය වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් වූ විජිතපුර සතුරු බලකොටුව දිනා ගැනීමට රිටිගල ජයසේන යක්‍ෂ සේනාධිපතියා හා ඔහුගේ සේනා පිරිවරගේ සහය දුටුගැමුණු කුමරුට ලැබුණි. මෙම රිටිගල යක්‍ෂාධිපති රිටිගල අංගම් හරඹයේ ආරක්‍ෂකයාටද වන්නේය. ඔහුගෙන් පැවත එන මෙම ශිල්ප පිළිබඳ සුවිශේෂී පුරාවෘත්තයක් රිටිගල අංගම් හරඹ ශිල්පය තුළ වේ. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.වසර 30000ක පමණ දීර්ඝ ඉතිහාසයක් ඇතැයි සැලකෙන හෙළ අංගම් සටන් කලාවේ ස්වර්ණමය යුගය ලෙස සැලකෙන්නේ රාවණ රජුගේ සමයයි. ඉන්පසු ලාංකීය ඉතිහාසයේ අංගම් සටන් කලාව හා බැඳි ප්‍රභලම නාමයක් වෙතොත් ඒ ‘‘රිටිගල ජයසේන“ නම් යක්ෂ සේනාධිපතියාගේ නාමයයි.