හෙට දින සිදුවන ගුරු සඳු සංයෝගය ලග්න පහක් එළිය කරයි

අප්‍රේල් මස 11 වැනිදා එනම් හෙටට යෙදෙන සඳු ගුරු සංයෝගය වෘෂභ, මිථුන, කන්‍යා, වෘශ්වික සහ මින ලග්නවලට ඉතාම යහපත්ය. සියළු පලතුරු, එලවළු වගා වැඩට හොඳ දිනයකි.

සඳු කන්යාවේ සිටින අතර ගුරුද කන්යාවේ සිටිමින් එකම අංශකයට පැමිණ සංයෝග වීම පුර බලයෙන් යුක්ත අවස්ථාවක සිදුවීම යහපත් කරුණකි. බක් පෝදා එනම් 11 වැනිදාට එලම්බ්න පාන්දර 4.29 ට වන මෙම සංයෝගය පෝදා සඳ තවත් බබලවන්නකි. මෙම සංයෝගයේ ආකර්ෂණය 11 වැනිදා සවස 4.40 දක්වාම බලපානු ඇත.

සඳු ගුරු එකට එක්වෙමින් සිටියදී චන්ද්‍රයාට 7 වැන්නේ උච්ච සිකුරුද බලයෙන් සිටි, වෘෂභ, මිථුන, කන්‍යා, වෘශ්වික, මින ලග්න හිමියන්ට මෙය ඉතා ශුභ බලපෑමකි. ලොතරැයි ටිකට්පත් මිලදී ගැනිමාදියට ද ශුභයි.

සියළු පලතුරු ආහාරපාන නිෂ්පාදනාදීය මෙන්ම යන්ත්‍ර සුත්‍ර, රෙදි පිලි, ඇඳුම් පැළඳුම් නිෂ්පාදනාදී කටයුතු සඳහා වඩාත් පලදායක අවස්තාවක් මෙම දිනය තුල ඇති කරන්නේය. වඩාත් හොඳ ලාභ ප්‍රයෝජන, පලදාව අධිකවීම මෙහි ප්‍රතිඵලය. උදේ 10.04 සිට උදේ 11.04 කාලය තුල ඇති සඳු හෝරාව යොදාගෙන කටයුතු කිරීමෙන් සඳු ගුරු යෝගයේ හා සංයෝගයේ ප්‍රතිඵල නිසි ලෙස ලබත හැකිවනු ඇත.

ජි. ඇම්. ගුණපාල
- රිවිර


අප්‍රේල් මස 11 වැනිදා එනම් හෙටට යෙදෙන සඳු ගුරු සංයෝගය වෘෂභ, මිථුන, කන්‍යා, වෘශ්වික සහ මින ලග්නවලට ඉතාම යහපත්ය. සියළු පලතුරු, එලවළු වගා වැඩට හොඳ දිනයකි.