ඔබේ මුහුණේ හැඩයත් මේ වගේද ? එහෙනම් ඔබ සුවිශේෂියි

මේ සමහරක් කරුණු ගෙතූ බොරු ඒවා හෝ කොමෙන්ටු වැඩිපුර ලබාගැනීමට කියන ඒවා සේ පෙනිය හැකි වුවත් මේ කරුණු පසුපස විද්‍යාත්මක සත්‍යයක් තිබෙනවා. වසර තුන්දහසක් පමණ පැරණි චීන වෛද්‍ය පොතක් ආධාරයෙන් තමන්ගේ මුහුණේ ලක්ෂණ කියවීමේ ක්‍රමවේදය සොයාගත් බව හෑනර් ඇගේ පොතේ කියනවා. මුහුණේ හැඩයෙන් ඔබේ චරිත ලක්ෂණ පමණක් නොව ඔබ ජීවිතය දකින සහ ගෙවන ආකාරයත් කියන්නට පුළුවන් වීම බෙහෙවින් සිත්ගන්නා සුළුයි. ඔබේ මුහුණ ඔබේ පෞරුෂත්වය පමණක් නොව ඔබේ මුළු ජීවිතයම පෙන්වන සිතියමක් වගෙයි.පහතින් දැක්වෙන්නේ මුහුණේ හැඩයන් පහක් සහ එයින් ඔබේ චරිතය ගැන කියැවෙන රහස්. යුටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
වසර තුන්දහසක් පමණ පැරණි චීන වෛද්‍ය පොතක් ආධාරයෙන් තමන්ගේ මුහුණේ ලක්ෂණ කියවීමේ ක්‍රමවේදය සොයාගත් බව හෑනර් ඇගේ පොතේ කියනවා.