චීස් කන හැමෝම මේ ගැනත් දැනගන්න

චීස් අපට නුපුරුදු නැත. ඒත් නියම චීස් රසය, නියම ආකාරයෙන් රස විඳ ඇත්තේ කීයෙන් කී දෙනාද යන්න නම් සිතා බැලිය යුතුය. සම්පූර්ණයෙන්ම සොබා දහමත් සමඟ බැඳි රසවත් ආහාරයක් වන චීස්, කිරි රසයට කැමති සියලු දෙනාගේ ප්‍රියතම ආහාරයකි. යුරෝපය තුළ පවතින සීතල සෞම්‍ය දේශගුණයෙන්, විසල් තණ බිම්වලින් සහ පිරිසිදු ගංගාවන්ගෙන් පෝෂණය වූ එළදෙනුන්ගේ නැවුම් කිරි, චීස්වල උපතයි. නෙදර්ලන්තය, නවසීලන්තය, ස්විස්ටර්ලන්තය සහ ප්‍රංශය වැනි යුරෝපාකරයේ රටවල් චීස්වලට වැඩි ප්‍රසිද්ධියක් උසුලන්නේ ඒ සාධක සියල්ල එම රටවලදී සැපිරෙන නිසාවෙනි. කෙසේ නමුත් චීස් යනු සරල නමක් ඇති, පුළුල් වර්ගීකරණයකින් යුත් අපූරු ආහාරයකි. තනිව ආහාරයට ගැන්මට වගේම වෙනත් ආහාර පාන සමඟ මිශ්‍ර කරමින් ඒ ආහාර පානයන්ගේ රසය වැඩි කරගන්නටත් භාවිත කළ හැකි චීස් විවිධත්වයෙන් යුත් ආහාරයකි. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
චීස් අපට නුපුරුදු නැත. ඒත් නියම චීස් රසය, නියම ආකාරයෙන් රස විඳ ඇත්තේ කීයෙන් කී දෙනාද යන්න නම් සිතා බැලිය යුතුය. සම්පූර්ණයෙන්ම සොබා දහමත් සමඟ බැඳි රසවත් ආහාරයක් වන චීස්, කිරි රසයට කැමති සියලු දෙනාගේ ප්‍රියතම ආහාරයකි.