දවස් 42න් ඕනෑම පිළිකාවක් සුව කරන විස්මිත පානයක්

අද විශ්වකර්ම වෙතින් අද ඔයාලට කියල දෙන්න හදන්නේ පිළිකාව සාර්ථක ලෙස සුවකරන විස්මිත බෙහෙත් පානයක් සකස් කරගන්නා ආකාරයයි. මෙම පානය ලොවපුරා හඳුන්වන්නේ Breuss පානය ලෙසයි. ඕස්ට්‍රේලියානු ජාතික වෛද්‍යවරයෙක් වන Rudolph Breuss මහතා විසින් සිය වසර ගණනක පර්යේෂණ වල ප්‍රතිඵලයක් ලෙස වර්ෂ 1980 දී සොයා ගත් පිළිකාව නසන බෙහෙත් වට්ටෝරුවක් තමයි මේ Breuss පානය ලෙස හඳුන්වන්නේ. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.අද විශ්වකර්ම වෙතින් අද ඔයාලට කියල දෙන්න හදන්නේ පිළිකාව සාර්ථක ලෙස සුවකරන විස්මිත බෙහෙත් පානයක් සකස් කරගන්නා ආකාරයයි. මෙම පානය ලොවපුරා හඳුන්වන්නේ Breuss පානය ලෙසයි.