ලිංගික ශක්තිය අඩුද කියල දැනගන්නේ මෙහෙමයි

පිරිමියකුගේ පෞරුෂයට වඩාත් වැදගත් සාධකයක් වනුයේ ඔහුගේ ලිංගික සක්‍රීයතාවයයි. එය දුර්වල නම් ඔහුගේ පෞරුෂයට යම් බලපෑමක් ඇතිවේ. බොහෝ පිරිමින් මානසික පීඩාවට පත් වන්නේ ද ඇතැම්විට පවුල් ජීවිත තුළ අර්බුද හට ගන්නේද මෙම ලිංගික සක්‍රීයතාව පිළිබඳ ගැටලූ මතුවූ විටදීය. ඉතින් විශ්වකර්ම අපි අද ඔයාලට කියන්න යන්නේ ලිංගික ශක්තිය අඩුද කියල දැනගන්නේ කෙසේද යන්නයි. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.පිරිමියකුගේ පෞරුෂයට වඩාත් වැදගත් සාධකයක් වනුයේ ඔහුගේ ලිංගික සක්‍රීයතාවයයි. එය දුර්වල නම් ඔහුගේ පෞරුෂයට යම් බලපෑමක් ඇතිවේ. බොහෝ පිරිමින් මානසික පීඩාවට පත් වන්නේ ද ඇතැම්විට පවුල් ජීවිත තුළ අර්බුද හට ගන්නේද මෙම ලිංගික සක්‍රීයතාව පිළිබඳ ගැටලූ මතුවූ විටදීය.