චාල්ස් කුමරු උපන් දා බකිංහැම් මාළිගාව හෙල්ලූ ලංකාවේ නර්තන ශිල්පියා

අප මේ කියන්නට යන්නේ චාල්ස් කුමරු උපන්දා බකිංහැම් මාළිගාවේ උඩරට නර්තනයක් ඉදිරිපත් කර රටවල් 40 ක් අභිබවා පළමු තැන දිනා ලංකාවට කීර්තියක් ගෙනා ලෝක ප‍්‍රකට නර්තන ශිල්පියෙකු ගැන යටපත්ව ඇති අපූරු කතාවකි. ඔහු මහනුවර තිත්තපජ්ජල පදිංචිව සිටි තිත්තපජ්ජල සුරඹා ගුරුන්නාන්සේයි. ලෝකයේ රටවල් 40 කට වැඩි ප‍්‍රමාණයක් චාල්ස් කුමාරයා උපන් ප‍්‍රීතිය නිමිත්තෙන් සංස්කෘතිකාංග ඉදිරිපත් කළ අතර එයින් ලංකාව වෙනුවෙන් සුරඹා ගුරුන්නාන්සේ ඉදිරිපත් කළ උඩරට නර්තනය ප‍්‍රථම ස්ථානය දිනා ගන්නට සමත් විය. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.අප මේ කියන්නට යන්නේ චාල්ස් කුමරු උපන්දා බකිංහැම් මාළිගාවේ උඩරට නර්තනයක් ඉදිරිපත් කර රටවල් 40 ක් අභිබවා පළමු තැන දිනා ලංකාවට කීර්තියක් ගෙනා ලෝක ප‍්‍රකට නර්තන ශිල්පියෙකු ගැන යටපත්ව ඇති අපූරු කතාවකි.