සිංහල හින්දු අළුත් අවුරුදු නැකත් චාරිත්‍ර

මේපාර අවුරුදු ජයටම සමරන්න දැන්ම ඇවිත් 2017 – සිංහල අලුත් අවුරුදු ලිත දැනගන්න අලුත් අවුරුද්ද ලග එන නිසා ඔයාලා බරටම වැඩ ඇති නේද? ඉතින් අපි හිතුව ඔයාලට සිංහල අලුත් අවුරුද චාරිත්‍ර ලැයිස්තුව ලබාදෙන්න ඕනි කියලා. ඔයාලා හැමෝටම අලුත් අවුරුදු චාරිත්‍ර ඒ අයුරින්ම සාර්ථකව ඉටුකරලා අලුත් අවුරුද්ද සතුටින් ගතකරන්න ලැබේවා කියලා අපි ප්‍රර්ථනා කරනවා. පහත වීඩියෝවෙන් විස්තර ඇතුව ප්‍රවීණ ජෝතිශ්‍යවේදී රුක්ෂාන් ජයසේකර මහතා විසින් අලුත් අවුරු චාරිත්‍ නැකත් වේලාවන් සවිස්තරාත්මකව පෙන්වා දී තිබෙනවා. යූටියුබ් වෙතින් නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
වීඩියෝවෙන් විස්තර ඇතුව ප්‍රවීණ ජෝතිශ්‍යවේදී රුක්ෂාන් ජයසේකර මහතා විසින් අලුත් අවුරු චාරිත්‍ නැකත් වේලාවන් සවිස්තරාත්මකව පෙන්වා දී තිබෙනවා.