නිල් දිය පතුලේ සැඟවුණු ඓතිහාසික කඩදොර විහාරය

අනුරාධපුර යුගයේ පැවැති වාපී ශිෂ්ටාචාරය ලෝක ඉතිහාසයේ ස්වර්ණමය අවස්ථාවක් යැයි විශිෂ්ට ඉතිහාසඥයකු වූ ආනෝල්ඩ් ජේ. ටොයින්බි විසින් ලියන ලද "ලෝක ඉතිහාසය" (History of the World) නමැති කෘතියෙහි සඳහන් ය. එය ඉතා නිවැරැදි ප්‍රකාශයක් බව අතීත වාපී ශිෂ්ටාචාරය හැඳින්වීම පිණිස භාවිත කැරෙන වැවයි, දාගැබයි නමැති ආදර්ශ පාඨය විග්‍රහ කළ විට පැහැදිලි වන කරුණකි. වැව ම`ගින් සැලසුම් සහගත වී ගොවිතැනත්, දා ගැබ මගින් අධ්‍යාත්මික සංවර්ධනයත් සංකේතවත් කැරෙන එම ආදර්ශ පාඨය අනුව අතීත වාපී ශිෂ්ටාචාරය යනු හුදු ආර්ථික ක්‍රියාවලියක් පමණක් නො වේ. නූතන ව්‍යවහාරය අනුව පවසන්නේ නම්, එය තිරසාර සංවර්ධනය පිළිබඳ සංකේතයකි. යූටියුබ් වෙතින් නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්නඑම අනගි වාපී ශිෂ්ටාචාරයට සිදු වූයේ කුමක් ද? අතීත වාපී ශිෂ්ටාචාරයට අත් වූ ඉරණ ම කොත්මලේ ජලාශයේ ජල මට්ටම පහත බැසීම නිසා යළි මතු වී පෙනුණු කඩදොර පන්සලේ බුදු පිළිම වහන්සේ අපට පෙන්වා දී තිබේ.