හැමදාම මෙන්න මේ විදියට කෝමාරිකා කෑවොත් හිතාගන්න බැරි වෙනසක්

කෝමාරිකා ශාකය ඖෂධයක් වශයෙන් මෙන්ම ආහාරයක් වශයෙන්ද භාවිත කළ හැකි වන අතර අතීතයේදී කුමාරිකාවන්ගේ රුව වැඞීමට බහුලව භාවිත කළ ඖෂධයක් වන නිසා කුමාරිකා යන නාමය ද හිමිවේ. රසෝන කුලයට අයත් ශාකයක් වන කෝමාරිකා වර්ග කිහිපයක් ඇති නමුත් බහුලව ඖෂධයක් සඳහා යොදා ගනු ලබන්නේ කොළ පැහැති සුදු ලප සහිත පළල් මාංසල පත‍්‍ර සහිත කෝමාරිකා වර්ගයයි. එහෙනම් බලන්නකෝ මොනවද කෝමාරිකා වලින් ලැබෙන්නේ කියල. විශේෂයෙන් මස්, මාංස අනුභවයෙන් තොර නිර්මාංස ආහාර පමණක් ලබාගන්නා අයට වඩාත් ගුණදායී ආහාරයක් ලෙස කෝමාරිකා හඳුන්වා දිය හැකිය. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.කෝමාරිකා ශාකය ඖෂධයක් වශයෙන් මෙන්ම ආහාරයක් වශයෙන්ද භාවිත කළ හැකි වන අතර අතීතයේදී කුමාරිකාවන්ගේ රුව වැඞීමට බහුලව භාවිත කළ ඖෂධයක් වන නිසා කුමාරිකා යන නාමය ද හිමිවේ.