ක්ෂණික මෝචනයට ආරක්ෂිතම විසඳුම් පහ

ක්ෂණික මෝචනය කියන්නේ නොකියනවා වුණාට බොහෝ පුරුෂයන් පීඩා විඳින ගැටළුවක්. ඒ ගැන දැනුවත් කිරීමට තමයි මේ ලිපිය වෙන්වන්නේ. ක්ෂණික මෝචනය යනු, කාන්තාවක්‌ සමග එක්‌වීමේදී විනාඩි දෙකකට අඩු කාලයකදී ශුක්‍රානු පිට වේ නම් එය පාලනය කර ගැනීමට පිරිමියාට නොහැකි නම් සහ මෙම තත්ත්වය ඔවුන් දෙදෙනාටම මානසික පීඩාවක්‌ බවට පත්ව තිබේ නම් එය ප්‍රතිකාර ලබාගත යුතු මට්‌ටමේ ක්‌ෂණික මෝචනයක්‌ බවයි වෛද්‍යවරුන් පවසන්නේ. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
ක්ෂණික මෝචනය කියන්නේ නොකියනවා වුණාට බොහෝ පුරුෂයන් පීඩා විඳින ගැටළුවක්. ඒ ගැන දැනුවත් කිරීමට තමයි මේ ලිපිය වෙන්වන්නේ.