කුජ මේෂයට එයි - හදිසි අනතුරු වැඩිවෙයි

කුජ ග්‍රහයා මාර්තු 2 වැනිදා එනම් අද දින පෙ.ව. 2.40 ට මේෂ රාශියට පිවිස ඉතා ප්‍රභල චලිතයක් ආරම්භ කරයි. තවද පෙබරවාරි 27 වැනිදා කුජ සහ යුරේනස් යුධ වදින අතර එම ග්‍රහ යුද්ධයෙන් යුරේනස් පරදවා කුජ ජයග්‍රහණය කරයි.

2017 වසරෙහි පෙබරවාරි 26 වැනිදා වලයාකාර සුර්යග්‍රහණයක්ද සිදු විය. මෙම ග්‍රහ චලිතවල ප්‍රතිඵලයක් ලෙස පෙබරවාරි 27 අවට දිනවල සහ මාර්තු 02 වැනිදායින් පසුව එළැඹෙන දින තුන තුල බෙහෙවින් අසුබ ග්‍රහ ගොචරයක් ක්‍රියාත්මක වන බැවින් ප්‍රවෙශම්ව කාලය ගත කල යුතුය.

එනම් පෙබරවාරි 27 අවට දිනවල අවට දිනවල සහ මාර්හ්ටු 2 වැනිදායින් පසුව එළැඹෙන දින තුන තුල රිය අනතුරු, වෙනත් හදිසි අනතුරු, ලේ වැගිරීම්, ගිනි ගැනීම්, අතව්රදිම්වලින් සිදුවන පිපිරිම ආදියෙහි වැඩි වීමක් පෙන්නුම් කෙරේ. තවද මෙම ග්‍රහ ගෝචරවලම ප්‍රතිඵලයක් ලෙස පෙබරවාරි 26 ආශ්‍රිත දිනවල මහසයුර තුල ප්‍රභල භූ චලන ආදිය වර්ධනය වීමටද ඉඩකඩ ඇත.

මෙසේ 2017 වසරෙහි මාර්තු 2 වැනිදා පෙ.ව. 2.40 ට මේෂ රාශියට පිවිසෙන කුජ ග්‍රහයා අප්‍රේල් 13 වැනිදා පෙ.ව. 4.12 වන තෙක්ම මේෂ රාශිය තුල හැසිරෙයි. ඒ හේතුවෙන් පෙර සඳහන් කල දින වකවානුවලට අමතර ලෙස සමස්තයක් හැටියට මාර්තු 2 වැනිදා සිට අප්‍රේල් 13 වැනිදා දක්වාම හදිසි අනතුරුවල වැඩිවීමක් පෙනුම් කෙරේ. එමෙන්ම මාර්තු 2 වැනිදාත්, අප්‍රේල් 13 වැනිදාත් අතර කාලය තුල ප්‍රභල ත්‍රස්ත නායකයන්ට පාතාල නායකයන්ට මෙන්ම ආරක්ෂක අංශවල සාමාජිකයන්ටද අපලදායක ප්‍රතිඵල ඇතිවිය හැකි බව පෙනේ.

එමෙන්ම කුජ ග්‍රහයා ඉහත කි ආකාරයට මේෂ රාශියට චලිත වීමත් සමග මේෂ, කටක, තුලා මකර යන ලග්න හිමියන්ට ගොචරයෙන් “රුචක” නම් වූ මහා පුරුෂ යෝගය නිර්මාණය වන බව පෙනේ. ඒ හේතුවෙන් එම ලග්න හිමියන්ගේ සෑම ගැටළුවකටම පාහේ මාර්තු 2 දාත්, අප්‍රේල් 13 වැනිදාත් අතර කාලය තුල විසඳුම් ලැබෙන්නට ඉඩ කඩ ඇති අතර ඔවුන්ගේ අසම්පුර්ණ වීමටද ඉඩ කඩ ඇත. ඒ නිසා එම ලග්න හිමියන් ඒ පිලිබඳ උනන්දු වීම සුදුසුය.

පාරින්ද්‍ර සුගතදාස
- රිවිර


කුජ ග්‍රහයා මාර්තු 2 වැනිදා එනම් අද දින පෙ.ව. 2.40 ට මේෂ රාශියට පිවිස ඉතා ප්‍රභල චලිතයක් ආරම්භ කරයි. තවද පෙබරවාරි 27 වැනිදා කුජ සහ යුරේනස් යුධ වදින අතර එම ග්‍රහ යුද්ධයෙන් යුරේනස් පරදවා කුජ ජයග්‍රහණය කරයි.