අද දවස ඔබට කොහොමද? - 2017 මාර්තු මස 11 වන සෙනසුරාදා

ඉර උදාව - පෙරවරු 06.18 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18.22 ට
රාහු කාලය
දිවා 09.18 සිට 10.48 දක්වා.
රාත‍්‍රී 21.18 සිට 22.48 දක්වා.
සුභ දිශාව - දකුණ
මරු සිටින දිශාව - නැගෙනහිර

මේෂ :- ශුභ දිනකි. සැහැල්ලූ සිතින් දවස ගෙවයි. දුර ගමන්, වන්දනා ගමන් වලට හේතුයි. තම ඥාතී මිත‍්‍රාදීන් සම`ග සුහදතාව වර්ධනය කරවන වැඩකටයුතුවල යෙදේ. ආගමික උත්සාව ස`දහා සහභාගීවීමේ අවස්ථා යෙදේ. නවක මිතුරු මිතුරියන්් හා බැදේ. තරමක්  වැයපස අධික දිනකි. භුමි ලාභ, භුමි සම්පත් ළ`ගා කරන දිනකි. ශුභ වර්ණය :- රතු, ජය අංකය :- 05

වෘෂභ :- ශුභාශුභ මිශ‍්‍ර දිනකි. සුපුරුදු රාජකාරි වලින් නිදහස්ව කටයුතු වල යෙදේ. පොදුසේවා කටයුතු වල යෙදේ. තම ඇසුරුකරන්නෝද ඒකරාශිව ආගමික පුද පූජා කර්මවලි යෙදේ. විනෝද ගමන්, සුහද ගන් යෙදේ. පි‍්‍රති සම්පත් ළ`ගා කරන දිනකි. ශුභ වර්ණය :- සුදු, ජය  අංකය :- 02
මිථුන :- ශුභ දිනකි. තම නිවසේ උත්සව ශි‍්‍රයාවක් ඇති වෙයි. ඥාතී, හිතමිත‍්‍රාදීන් සම`ග අන්‍යොන්‍ය සබ`දතා වර්ධනය කරවන කටයුතුවල යෙදේ. නවක මිතුරු, මිතුරියන් සබ`දවෙයි. තම වටිනාකම ඇසුරුකරන්නන් අතර ප‍්‍රචලිතවෙයි. වෙන දිනවලට වඩා වැයපස අධික වෙයි. ආගමික වතාවත්, පූද පුජා ස`දහා යොමුවෙයි. හදිසි ලාභ ලැබිම්වලට හේතුයි. ශුභ වර්ණය :- කොළ, ජය අංකය  :- 08
කටක :- ශුභාශුභ ශ‍්‍ර දිනකි. විනෝද ගමන්, වන්දනා ගමන් යෙදේ. සමාජ සත්කාර ස`දහා යොමු වෙයි. පී‍්‍රති උත්සව වලට සහභාගීවීමේ අවස්ථාව යෙදේ. තමන්ගෙන් දුරස්ථවා සිටි තම ඥාතීන් සමීපවෙයි. වෙනදාට වඩා තැන්පත් ධනය වැයවන දිනකි. ශුභ වර්ණය :- කී‍්‍රම්, ජය අංකය :- 04
සිංහ :- ගමන් බිමන් අධිකවන දිනකි. තම අවශ්‍යතා මදකට නතරකර අනුන් වෙනුවේ ඥාතීන් වෙනුවෙන් කටයුතු කරන දිනකි. අවිවේකය ඇති කරයි. ආගමික වතාවත්, පූද පූජා සදඟා ඇසුරුකන්නෝද ඒකරාශි කර සහභාගි වෙයි. වෙනදාට වඩා මිල මුදල් වැයකරන දිනකි. හදිසි ලාභ ලැබීම් වලට හේතුයි. ශුභ වර්ණය :- ලා දම්, ජය අංකය :- 06

කන්‍යා :- ශුභාශුභ මිශ‍්‍ර දිනකි. පොදු සේවා, සමාජ සත්කාර ස`දහා යොමු වෙයි. හදිසි ගමන් දුර ගමන් යෙදේ. පී‍්‍රති උත්සව ස`දහා සහභාගී වෙයි. විනෝද ජනක කටයුතු වල යෙදේ. ඇසුරුකරන්නෝද ඒකරාශි කර ආගමික වතාවත්, පුද පූජාවල යෙදේ. සැහැල්ලූවෙන් දවස ගෙවයි. භුභ වර්ණය :- රතු, ජය අංකය :- 05

තුලා :- තරමක් ශුභ දිනකි. වන්දනා ගමන්, විනෝද ගමන් යෙදේ. පවුලේ අය වෙනුවෙන් තරමක් වැයපස වැඩිකරවන කරුණු යෙදේ. නිවසේ අලූත්වැඩියාවකට හේතුයි. තම ඇසුරුකරන්නෝ ආගමික පරිසරයකට යොමුකරයි. යහපත් සිතුවිලිවලින් දවස ගෙවයි. භුමි ලාභ, භුමි සම්පත් ලබන දිකි. ශුභ වර්ණයහ :- රෝස, ජය අංකය :- 06

වෘශ්දික :- තම නිවසේ උත්සව ශි‍්‍රයාවක් ඇති වෙයි. තම ඥාතීන්,හිතමිතුරන් සම`ග ඒකරාශි වැඩකටයුතුවල යෙදේ.අන්‍යොන්‍ය සබ`දතා වර්ධනය වෙයි. විනෝදකාමී කටයුතු, උත්සව ආදියට සහභාගීවිමේ අවස්ථාව යෙදෙයි. හදිසි ලාභ ලැබීම් වලට හේතුයි. ශුභ වර්ණය :- ලා රතු ජය අංකය :- 07

ධනු :- ශුභ දිනකි. සැහැල්ලූවෙන් දවසේ කටයුතුවල යෙදේ. පී‍්‍රති උත්සව, විනෝදකාමී කටයුතුවල යෙදෙන අතර තම ළ`ගම ඥාතීන් වෙනුවෙන් මිල මුදල් වැයකරයි. අධ්‍යාත්මික ගුණ වගාවන් කෙරෙහි කටයුතු සිදුකරන අතර තම වර්ගයා ද ඒ ස`දහා යොමුකර ගනී. හදිසි ලාභ ගෙන දෙයි. ශුභ වර්ණය :- කහ , ජය අංකය :- 07

මකර :- ශුභ දිනකි. සුපුරුදු කි‍්‍රයාවන්ගෙන් නිදහස්ව කටයුතුවල යෙදේ. දුර ගමන්, වන්දනා ගමන් වැනි දේට හේතුයි. තම ඥාතීන් ඒකරාශිකර ආගික වතාවත්වල යෙදේ. ඔවුන් වෙනුවෙන් කාලය, ධනය වැයකරයි. අේ‍යාන්‍ය සබ`දතා වර්ධනය වෙයි. භුමි ලාභ ලැබීම්වලට හේතුයි. ශුභ වර්ණය :- දම් පැැහැය, ජය අංකය :- 03

කුම්භ :- ශුභ දිනකි. දුර ගමන්, වන්දනා ගමන් යෙදේ. තම නිවසෙ උත්සව ශි‍්‍රයාවක් ඇති වෙයි. තම ශාතී, හිතමිත‍්‍රාදීන් ඒකරාශි කටයුතු යෙදේ. සුහදතා වර්ධනය වෙයි. ආගමික උත්සවවලට සහභාගීවීමේ අවස්ථා යෙදේ. තම ඇසුරුකරන්නෝද දහමට ලැදි කරවන කටයුතුවල යෙදේ. හදිසි ලාභ ලබන දිනකි. ශුභ වර්ණය :- නිල්, ජය අංකය :-07

මීන :- ශුභ දිනකි. තම සිතැ`ගි අයුරින් දවසේ වැඩකටයුතු සිදු කරයි. තම ඥාතීන් ඒකරාශිකර ආගමික වැඩසටහන්, වතාවත්වල යෙදේ. පී‍්‍රති උත්සව ස`දහා සහභාලී වෙයි. නවක මිතුදම් ඇති වෙයි. නව නිපැයුම්, නව වැඩ ආරඹිම් වලට හො`දයි. දුර ගමන්, හදිසි ගමන්වලට හේතුයි. භුමි ලාභ, භුමි සම්පත් ඒකරාශිවන දිනකි. ශුභ වර්ණය :- තැඹිලි, ජය අංකය :- 09

පාරම්පරික ජෝතිශ්‍යවේදී 
ජාත්‍යන්තර වාස්තුවිද්‍යා හා ජෙයෝතිර් උපදේශක
සාම ශ්‍රී විශ්ව කළා කිර්ති
රුක්ෂාන් ජයසේකර
071-5709000 - 041-5709000


අද දවස ඔබට කොහොමද? - 2017 මාර්තු මස 11 වන සෙනසුරාදා