ශිෂ්ණය කුඩා වෙන්නට හේතු මෙන්න

ගොඩක් දෙනෙක් පුද්ගලිකවම මේ ගැන මගෙන් අහපු ප්‍රශ්නයක්. ඔන්න ඒ අයගේ මානසිකත්වය තැනීමටත් මේ පොස්ටුව ඉතා වැදගත් වේ යැයි සිතනවා. තමන්ගේ ශිෂ්ණය පිලිබඳ බහුතරයක් පිරිමි ඉන්නේ අවුලෙන්. එහෙත් මේ කියන්න යන දේ ඇසුවොත් ඔබ මේ ගැන කවදාවත් දුක් වෙන එකක් නැහැ. ඒ නිසා මේ පිළිබඳව වැඩියෙන් සිතීමෙන් මානසික ආතතියෙන් සිටීමෙන් ඵලන් නැහැ. ඒ නිසා විශ්වකර්ම අපි අද ඔයාලට කියන්න යන මේ දේ නිසා ඔබට නිසැකවම සහනය ගෙන දෙනු නොඅනුමානයි. ඒ නිසා මේ පහතින් පෙන්වා ඇති වීඩියෝවේ කරුණු පිලිබඳ වැඩි අවධානයක් යොමු කර ඔබේ හිත තුල ඇති වේදනාව තුරන් කරගන්න. Youtube ඔස්සේ නැරඹීමට මෙතන ක්ලික් කරන්නගොඩක් දෙනෙක් පුද්ගලිකවම මේ ගැන මගෙන් අහපු ප්‍රශ්නයක්. ඔන්න ඒ අයගේ මානසිකත්වය තැනීමටත් මේ පොස්ටුව ඉතා වැදගත් වේ යැයි සිතනවා.