ඇගේ ඇඟ පුරාම මෙවැනි ලප 500ක් දක්නට ලැබුනා - හේතුව ඇසුවොත් ඔබද මවිතවනු නිසැකයි

දහසය හැවිරිදි වියේ පසුවන ඇගේ ශරීරයේ ලප කැළැල් 500ක් පමණ තිබෙනවා කිව්වොත් ඔබ විශ්වාස කරන එකක් නැහැ. උපතින්ම උරුම වූ මේ ලප උපන් ලපයි. මේ උපන් ලප නිසා ඈ විරූපී පෙනුමක් ගත්තද ඒවා සමග සතුටින් කල් ගෙවීමට ඈ වැඩිවියට පා තබත්ම ඉගෙනගත්තා. Youtube වෙත ගොස් බැලීමට මෙතන ක්ලික් කරන්න https://goo.gl/J3GFDpදහසය හැවිරිදි වියේ පසුවන ඇගේ ශරීරයේ ලප කැළැල් 500ක් පමණ තිබෙනවා කිව්වොත් ඔබ විශ්වාස කරන එකක් නැහැ.